Bestuurlijk Informatie Systeem

Het BIS is te benaderen via Zundert Notubiz. Als u op een vergadering klikt, ziet u de vergaderstukken. Het fijne is dat u op deze plaats ook het audioverslag van De Ronde en Het Besluit kunt naluisteren.  

De raadsmededelingen en besluitenlijsten vindt u bij het tabblad Documenten/Dossiers.