Burgemeester Joyce Vermue

J.G.P. (Joyce) Vermue

Burgemeester
(076) 599 56 00
burgemeester@zundert.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie bestuur en beleid
 • Integrale handhaving
 • Algemene juridische zaken en juridische kwaliteitszorg
 • Intergemeentelijke samenwerking, internationale samenwerking en jumelages
 • Communicatie en voorlichting
 • Inwonersparticipatie
 • Burgerzaken en dienstverlening
 • Naamgeving openbare ruimte
 • Integrale duurzame ontwikkelingsdoelen
 • HR-beleid/Personeel

Bestuursopdracht

 • Dienstverlening

Nevenfuncties burgemeester Vermue

Ingeklapt

Wethouder Ralph Bogers

dhr. R.C.A.L. (Ralph) Bogers (ONPL) 

Wethouder (eerste loco-burgemeester)
(076) 599 56 00
r.bogers@zundert.nl

Portefeuille

 • Financiën
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Economie, waaronder Bedrijventerreinen
 • Toerisme en Recreatie
 • Duurzaamheid en Milieu

Vervanger bij afwezigheid:

 • mevr. P.A.J.M. (Ellie) Kools

Nevenfuncties wethouder Bogers

Ingeklapt

Wethouder Wesley van Steen

dhr. J.M.J.C. (Wesley) van Steen

Wethouder (tweede loco-burgemeester)
(076) 599 56 00
w.van.steen@zundert.nl

Portefeuille

 • Sociaal Domein, waaronder Jeugdzorg, Wmo, Participatiewet en Volksgezondheid
 • Sport, waaronder Sportaccomodaties
 • Speeltuinen
 • Digitalisering
 • Mobiliteit, waaronder GVVP en ZVO

Bestuursopdracht

 • Tracékeuze Zuidelijke Verkeersontsluiting

Vervanger bij afwezigheid:

 • mevr. J.S.A. (Judith) Kuijpers
Ingeklapt

Wethouder Judith Kuijpers

mevr. J.S.A. (Judith) Kuijpers (D66)

Wethouder (derde loco-burgemeester)
(076) 599 56 00
j.kuijpers@zundert.nl

Portefeuille

 • Onderwijs, waaronder Onderwijshuisvesting en aanpak laaggeletterdheid
 • Cultuur
 • Maatschappelijke Vastgoed, waaronder Gemeenschapshuizen
 • Afval

Vervanger bij afwezigheid:

 • dhr. J.M.C.J. (Wesley) Van Steen

Nevenfuncties wethouder Kuijpers

Ingeklapt

Wethouder Ellie Kools

P.A.J.M. (Ellie) Kools (ONPL)

Wethouder (vierde loco-burgemeester)
(076) 599 56 00
e.kools@zundert.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening, waaronder Vitaal Buitengebied en Omgevingswet
 • Water
 • Openbare werken
 • Openbaar groen

Bestuursopdracht

 • Buitengebied

Vervanger bij afwezigheid:

 • dhr. R.C.A.L. (Ralph) Bogers

Nevenfuncties wethouder Kools

Ingeklapt

Gemeentesecretaris Marloes van Rijswijk


Mr. G.A.A. (Marloes) van Rijswijk

Gemeentesecretaris
(076) 599 56 00
m.van.rijswijk@zundert.nl

Ingeklapt

Directeur Annabelle Wagemans


Drs. A.I.J. (Annabelle) Wagemans

Directeur
(076) 599 56 00
a.wagemans@zundert.nl

Ingeklapt