Nevenfuncties burgemeester Vermue

 • Overhoofdman Gilde Sint Willibrordus en Gilde Sint Jan (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Erevoorzitter Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Overdeken Gilde Sint Joris (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Bestuur Stichting De Vloeiweide (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water N.V. (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid algemene ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten / Vereniging van Brabantse Gemeenten (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemene Vergadering Belgisch - Nederlands grensoverleg (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Portefeuillehouder Gemeenschappelijke regeling voor Veilig thuis West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijk Orgaan Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Midden-West-Noord (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep) (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd).
Ingeklapt

Nevenfuncties wethouder Zopfi

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep) (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Midden-West-Noord (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Gemeenschappelijke Orgaan Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend portefeuillehouder Gemeenschappelijke regeling voor Veilig thuis West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemene Vergadering Belgisch-Nederlands Grensoverleg (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Raad van Toezicht van de Mytylschool Roosendaal (niet-ambtsgeboden, bezoldigd).
Ingeklapt

Nevenfuncties wethouder Kok

 • Lid Commissie van Advies Ruimte van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Commissie van Advies Mobiliteit van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Commissie van Advies Economie van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Commissie van Advies Arbeidsmarktbeleid van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel, Dorst en Zevenbergen (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend portefeuillehouder Gemeenschappelijke regeling Samenwerking ICT (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Stichting Inkoopbureau West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd); 
 • Plaatsvervangend lid vergadering van aandeelhouders N.V. REWIN West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Voorzitter kopgroep Vitaal Buitengebied van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Voorzitter Subregio Wonen Breda e.o. (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Voorzitter Auditcommissie Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Algemeen Bestuurslid VVD Brabantse Biesbosch (niet-ambtsgebonden, onbezoldigd).
Ingeklapt

Nevenfuncties wethouder De Beer

 • Plaatsvervangend Lid Commissie van Advies Ruimte van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Commissie van Advies Mobiliteit van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Commissie van Advies Economie van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Commissie van Advies Arbeidsmarktbeleid van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel, Dorst en Zevenbergen (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Portefeuillehouder Gemeenschappelijke regeling Samenwerking ICT (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Stichting Inkoopbureau West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid regiegroep Nationaal Park Van Gogh i.o. (ambtsgebonden, onbezoldigd); 
 • Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Streeknetwerk Landstad De Baronie (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid vergadering van aandeelhouders N.V. REWIN West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Voorzitter Lokaal Overleg (ambtsgebonden, onbezoldigd); 
 • Voorzitter Nederlands Texels Schapenstamboek (niet-ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Voorzitter gezamenlijke schapenstamboeken (niet-ambtsgebonden, onbezoldigd).
Ingeklapt

Nevenfuncties gemeentesecretaris Compagne

 • Rekenkameradviseur bij de Rekenkamer Landerd tot 31 december 2022, bezoldigd;
 • Docent/trainer bij de Bestuursacademie Nederland, bezoldigd.
Ingeklapt