Nevenfuncties burgemeester Vermue

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemene Vergadering Belgisch - Nederlands grensoverleg (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten / Vereniging van Brabantse Gemeenten (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Vergadering van Aandeelhouders REWIN West-Brabant N.V. (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water N.V. (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Vergadering van Aandeelhouders N.V. SAVER (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Landelijk Burgemeestersoverleg OMG's (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Overhoofdman Gilde Sint Willibrordus en Gilde Sint Jan (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Erevoorzitter Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Overdeken Gilde Sint Joris (ambtsgebonden, onbezoldigd).

Nevenfuncties wethouder Bogers

 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Commissie van Advies Ruimte van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Commissie van Advies Economie van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Commissie van Advies Arbeidsmarktbeleid van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemene Vergadering Belgisch - Nederlands Grensoverleg (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Stichting Inkoopbureau West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Presentator kleinste tonpraotavond van Nederland (niet-ambtsgebonden, onbezoldigd).

Nevenfuncties wethouder van Steen

 • Lid Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Commissie van Advies en Besluit van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel, Dorst en Zevenbergen (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep) (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Midden-West-Noord (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijke Orgaan Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Portefeuillehouder Gemeenschappelijke Regeling Inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Portefeuillehouder Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio Breda (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Portefeuillehouder Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking ICT (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);

Nevenfuncties wethouder Kuijpers

 • Plaatsvervangend lid Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS-groep) (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Midden-West-Noord (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Gemeenschappelijk Orgaan Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend portefeuillehouder Gemeenschappelijke Regeling inzake Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend portefeuillehouder Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio Breda (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend portefeuillehouder Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking ICT (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Voorzitter Stichting Gastatelier Vrouw Muskens (niet-ambtsgebonden, onbezoldigd).

Nevenfuncties wethouder Kools

 • Lid Commissie van Advies Ruimte van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Commissie van Advies Mobiliteit van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Commissie van Advies Economie van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Commissie van Advies Arbeidsmarktbeleid van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Plaatsvervangend lid Stichting Karel (ambtsgebonden, onbezoldigd).