Gemeentelijke herindeling

De gemeente is in het proces van gemeentelijke herindeling in Noord-Brabant per 1 januari 1997 nieuw gevormd. De gemeenten Rijsbergen en Zundert zijn toen samengegaan tot de gemeente Zundert. Bij de herindeling is een gedeelte van de kern Schijf, dat tot Zundert behoorde, naar Rucphen overgegaan. Verder is het regionale bedrijventerrein Hazeldonk bij Breda gevoegd. Een deel van het natuurgebied De Pannenhoef ging van Rucphen naar Zundert.

Werkgelegenheid

Het grootste deel van de beroepsbevolking is werkzaam in de agrarische sector. Daarna volgen de sectoren handel en reparatie en de gezondheids- en welzijnszorg. En klein deel van de bevolking werkt in de industrie, de bouwnijverheid of de horeca.

De kern van het logo


“Die lijnen zijn nu zo eenvoudig dat men ze met de pen om kan trekken, maar ik zeg nog eens, de kwestie is die grote lijnen te vinden, zodat met een paar strepen of krassen men het essentiële zegt. De lijnen zó te kiezen dat ’t vanzelf spreekt als ’t ware dat ze zo lopen moeten, dat is iets dat echter niet vanzelf gaat.”  - Vincent van Gogh -

Zundert kenmerkt zich door de vele bossen, boomteelt en landerijen. Het beeklandschap. Ziet u de verbondenheid in het lijnenspel tussen mens en omgeving? Voel de kracht van de gemeenschapszin en ontdek de gedrevenheid. Er is altijd wel een weg. Niets is onmogelijk. Zundert is een netwerkgemeente die constant in ontwikkeling is, open staat voor verbindingen maar beschermend is naar haar eigen kern waarin gemeente Zundert centraal staat.

Gemeente Zundert heeft 5 kerndorpen die ieder op zich zijn kwaliteiten kennen maar ook in verbinding staan. Krachtig maar met zachte afgeronde hoeken vormen ze de buitenlijnen van het eenvoudige en krachtige beeldmerk. Knijp uw ogen samen en ontdek de schors van een boom, beschermend en warm.

Wij zijn trots op gemeente Zundert.

 

Heeft u vragen over de nieuwe huisstijl? Neem dan contact op met Communicatie van de gemeente Zundert via: communicatie@zundert.nl

Gemeentewapen

De officiële omschrijving van het gemeentewapen luidt:

"In zilver een keper van sinopel, vergezeld boven van twee lelies en beneden van een verkort krukkenkruis, tussen de armen begeleid van vier kleinere krukkenkruisjes, alles van keel. Het schild bedekt met een gouden kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel".

Het wapen is op 20 juni 2000, onder nr. 395, bij Koninklijk Besluit verleend aan de gemeente Zundert. De gemeente Zundert heeft het auteursrecht van het aan haar verleende wapen, tezamen met de Hoge Raad van Adel, waar de registertekening berust.

Gemeentevlag

De omschrijving van de vlag luidt: "twee banen, wit en rood, met een groene broekingdriehoek, waarvan de punt reikt tot een 1/2 van de hoogte van de vlag, waarop een witte lelie, waarvan de hoogte gelijk is aan 1/2 van de hoogte van de vlag".