Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad wordt 1 keer per vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente Zundert. Hieronder de fracties en het aantal raadszetels:

CDA: 4 zetels
VVD: 4 zetels
Dorpsbelangen: 3 zetels
Ondernemend Platteland: 3 zetels
D66: 2 zetels
OPZ: 2 zetels
Lokaal Perspectief: 1 zetels

Op de website van de gemeenteraad Zundert vindt u alle informatie over de samenstelling van de raad en commissies, agenda's, verslagen, voorstellen, bijlagen en planningen.

Ingeklapt

Burgerleden

De gemeenteraadsleden worden ondersteund door ongeveer 30 burgerleden. Dit zijn buitengewone fractieleden die niet zijn gekozen, maar vaak wel op de kieslijst van de politieke partijen staan die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Ingeklapt

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over de pagina's van de gemeenteraad? Mail dan naar griffie@zundert.nl.

Ingeklapt