Taken griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Zij hebben onder meer als taken:

  • Geven van advies aan de raads- en burgerraadsleden, het college en directie.
  • Organiseren van vergaderingen van de gemeenteraad en De Ronde (voormalige raadscommissies en andere raadsbijeenkomsten).
  • Voorbereiden van vergaderingen, publiceren van stukken en notities en het maken van besluitenlijsten (raad) en adviezen (De Ronde).
  • Raadscommunicatie en raadsinformatie.

Heeft u vragen aan de gemeenteraad of wilt u geïnformeerd worden over de werkzaamheden van de raad? Neem contact op met de griffie: griffie@zundert.nl.

Samenstelling griffie

Functie Naam
Griffier Bas de Groot
Raadsadviseur      Bas de Groot
Medewerker griffie  Laura van den Bogaert