Aanvraag

Voordat u een aanvraag doet, kunt u het beste eerst contact opnemen met onze afdeling Kabinet, (076) 599 56 00. U hoort dan in grote lijnen of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier wordt behandeld.

Koninklijke onderscheiding

Op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden vindt u informatie over de procedure. Hier kunt u ook een video bekijken en online een kort verzoekformulier invullen. Dit formulier komt bij de Kabinetsmedewerker van de gemeente Zundert. Deze neemt daarna contact met u op.

Algemene Gelegenheid

Deze onderscheidingen worden jaarlijks tijdens de lintjesregen uitgereikt. De voordracht kunt u indienen altijd bij de burgemeester van de woonplaats van decorandus, voor 15 juli voor de lintjesregen van het jaar erop. Dus een onderscheiding voor de lintjesregen van het jaar erop, vraagt u voor 15 juli aan.  

Bijzondere gelegenheid

Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip dan de lintjesregen iemand te laten onderscheiden. Dit heet 'bij bijzondere gelegenheid'. Deze procedure duurt ongeveer een half jaar.

Persoonsgegevens

De gemeente Zundert zorgt goed voor persoonsgegevens. De personen van wie de gemeente Zundert gegevens verwerkt, kunnen gebruik maken van hun AVG-rechten. Bijvoorbeeld het “recht van inzage” en het “recht van rectificatie”. Persoonsgegevens die u met de gemeente deelt, worden alleen gebruikt voor het afhandelen van de voordracht én het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding. De gemeente Zundert zorgt voor tijdige vernietiging of verwijdering van uw gegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons privacybeleid. Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen via privacy@zundert.nl.

Gemeentelijke onderscheiding

In onze gemeente zijn 4 gemeentelijke onderscheidingen:

 

 • Ereburgerschap

  Deze onderscheiding wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering voor inwoners en niet-inwoners die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente of de gemeenschap.
   
 • Penning van verdienste(n)

  Dit is een blijk van waardering aan een inwoner die zich heeft ingezet op maatschappelijk gebied. Ook is deze penning voor inwoners die zich op organisatie- of bestuurlijk gebied hebben ingezet voor groepen in onze gemeente. Daarnaast kan het langdurig verlenen van mantelzorg reden zijn voor een penning van verdienste(n). Om voor de penning in aanmerking te komen, moet de inzet voor minimaal 10 jaar zijn geweest.
   
 • Zundertse Pluim

  De Zundertse Pluim is een onderscheiding voor een (eenmalige) bijzondere prestatie, waar de gemeenschap Zundert trots op kan zijn. Deze presentatie kan een stimulans zijn voor anderen. Dit kan zijn op het gebied van sport, cultuur, óf voor mensen of dieren in onze gemeente. De Pluim kan worden toegekend aan onze inwoners, verenigingen of stichtingen. Voorbeelden van activiteiten voor De Zundertse Pluim zijn: het voor langere tijd helpen van ouderen, doen van vrijwilligerswerk, winnen van een landelijke of internationale prijs én het inzamelen van geld voor het goede doel. U kunt iemand voordragen voor een Zundertse Pluim via het 'aanvraagformulier Zundertse Pluim'.
   
 • Jeugdlintje - De Zundertse Uitblinker

  Het principe van De Zundertse Uitblinker is hetzelfde als bij De Zundertse Pluim, alleen deze is speciaal voor jongeren in onze gemeente tot 18 jaar. Voor het Jeugdlintje moet een jongere een bijzondere prestatie hebben geleverd voor onze samenleving of één van onze inwoners en daarbij een positief voorbeeld zijn voor anderen. Deze prestatie of activiteit mag niet langer dan één jaar geleden zijn. U kunt iemand voordragen voor een Jeugdlintje - De Zundertse Uitblinker via het 'aanvraagformulier Jeugdlintje - De Zundertse Uitblinker'.

 

Meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen, leest u in onze Verordening gemeentelijke onderscheidingen Zundert.