Aanvraag

Voordat u een aanvraag doet, kunt u het beste eerst contact opnemen met de afdeling Bestuurszaken van de gemeente Zundert, (076) 599 56 00. U hoort dan in grote lijnen of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier wordt behandeld.

Koninklijke onderscheiding

Op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden vindt u informatie over de procedure. Hier kunt u ook een video bekijken en online een kort verzoekformulier invullen. Dit formulier komt bij de Kabinetsmedewerker van de gemeente Zundert. Deze neemt daarna contact met u op.

Algemene Gelegenheid

Deze onderscheidingen worden jaarlijks tijdens de lintjesregen uitgereikt. De voordracht kunt u indienen altijd bij de burgemeester van de woonplaats van decorandus, voor 1 juli voor de lintjesregen van het jaar erop. Dus een onderscheiding voor de lintjesregen van 2022 vraagt u voor 1 juli 2021 aan.  

Bijzondere gelegenheid

Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip dan de lintjesregen iemand te laten onderscheiden. Dit heet 'bij bijzondere gelegenheid'. Deze procedure duurt ongeveer een half jaar.

Persoonsgegevens

De gemeente Zundert zorgt goed voor persoonsgegevens. De personen van wie de gemeente Zundert gegevens verwerkt, kunnen gebruik maken van hun AVG-rechten. Bijvoorbeeld het “recht van inzage” en het “recht van rectificatie”. Persoonsgegevens die u met de gemeente deelt, worden alleen gebruikt voor het afhandelen van de voordracht én het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding. De gemeente Zundert zorgt voor tijdige vernietiging of verwijdering van uw gegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons privacybeleid. Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen via privacy@zundert.nl.

Gemeentelijke onderscheiding

De gemeente Zundert kent 3 gemeentelijke onderscheidingen:

  • Ereburgerschap

    Deze onderscheiding wordt in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering voor inwoners en niet-inwoners die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente of de gemeenschap.

  • Penning van algemene maatschappelijke verdienste(n)

    Deze penning is er voor inwoners, niet-inwoners, groepen of rechtspersonen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Zundertse gemeenschap op één of meerdere specifieke terreinen.

  • Welzijnspenning

    Deze penning is er voor inwoners, niet-inwoners, groepen of rechtspersonen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet op het gebied van welzijn voor de gemeente Zundert.