Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerking is voor een gemeente essentieel. Om kennis te delen, minder kwetsbaar te zijn, goedkoper te werken of om krachten te bundelen. Samenwerking met andere gemeenten of organisaties is daarom een goede oplossing. We doen dat veel via gemeenschappelijke regelingen.

We laten in één overzicht zien waar gemeente Zundert aan meedoet; welke taken die voor de gemeente uitvoeren; en wat dat kost. Hier vindt u in één oogopslag het overzicht van de 14 gemeenschappelijke regelingen van de gemeente Zundert (pdf, 298 kb) .

Wilt u meer weten over één van de gemeenschappelijke regelingen? Kijk dan op deze pagina onder het kopje 'Links'. 

Internationale samenwerking (BeNeGo)

Het Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BeNeGo) bestaat al sinds 1976. De insteek is om de belangen en interesses van gemeenten aan beide zijden van de landsgrens te behartigen.

25 gemeenten, in de rechthoek Antwerpen-Bergen op Zoom-Tilburg-Turnhout, nemen deel aan het overleg om te komen tot oplossingen voor kwesties die spelen in het grensgebied. Het bevordert de wederzijdse waardering en zorgt ervoor dat er een betere kennis over streek en bevolking ontstaat.

Jumelage en internationale samenwerking

Jumelage

Zundert heeft jumelage-overeenkomsten gesloten met twee zustergemeenten: het Franse Auvers sur Oise en het Belgische Zoutleeuw. Een zusterstad is een plaats, meestal in een ander land, waar een gemeente vriendschappelijke contacten mee onderhoudt. Dit verband wordt jumelage genoemd.

Met Auvers-sur-Oise, waar Vincent van Gogh in 1890 stierf, is de gemeente Zundert een jumelageverband aangegaan. In Auvers-sur-Oise is evenals in Zundert in 1966 een bronzen monument geplaatst ter nagedachtenis aan Vincent van Gogh.