Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerking is voor een gemeente essentieel. Op die manier hoeft niet alle kennis over een onderwerp in eigen huis te zijn. Samenwerking met andere gemeenten of organisaties is daarom een goede oplossing. Afspraken over bepaalde vormen van samenwerking zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regelingen.

Hier vindt u in één oogopslag het overzicht van de 12 gemeenschappelijke regelingen van de gemeente Zundert.

Wilt u meer weten over een gemeenschappelijke regeling? Kijk dan op deze pagina onder het kopje 'Downloads'. 

Ingeklapt

Internationale samenwerking (BeNeGo)

Het Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BeNeGo) bestaat al sinds 1976. De insteek is om de belangen en interesses van gemeenten aan beide zijden van de landsgrens te behartigen.

25 gemeenten, in de rechthoek Antwerpen-Bergen op Zoom-Tilburg-Turnhout, nemen deel aan het overleg om te komen tot oplossingen voor kwesties die spelen in het grensgebied. Het bevordert de wederzijdse waardering en zorgt ervoor dat er een betere kennis over streek en bevolking ontstaat.

Ingeklapt

Jumelage en internationale samenwerking

Karo (internationale samenwerking)

Zundert heeft een internationaal samenwerkingsverband met de Indonesische gemeente Karo op Sumatra. Binnen de samenwerking is er aandacht voor mondiale bewustwording en duurzaamheid.

Jumelage

Zundert heeft jumelage-overeenkomsten gesloten met twee zustergemeenten: het Franse Auvers sur Oise en het Belgische Zoutleeuw. Een zusterstad is een plaats, meestal in een ander land, waar een gemeente vriendschappelijke contacten mee onderhoudt. Dit verband wordt jumelage genoemd.

Met Auvers-sur-Oise, waar Vincent van Gogh in 1890 stierf, is de gemeente Zundert een jumelageverband aangegaan. In Auvers-sur-Oise is evenals in Zundert in 1966 een bronzen monument geplaatst ter nagedachtenis aan Vincent van Gogh.

Met de Belgische gemeente Zoutleeuw ging de gemeenteraad van de voormalige gemeente Rijsbergen op 24 oktober 1991 een jumelage aan.

Ingeklapt