Strategische Visie 2025

Zundert is een grensgemeente en dat maakt haar anders dan andere gemeenten. Deze natuurlijke ligging aan de grens met BelgiĆ« is van invloed op het karakter van haar bevolking. Invloeden van direct over de grens zijn merkbaar in tongval, gewoonten en mentaliteit. Het karakter wordt ook bepaald door het sociaal-culturele leven dat sterk is ontwikkeld en bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en het brede welzijn van haar inwoners. Daarin spelen ook het rijke aanbod van natuur en de verschillende culturele aspecten een belangrijke rol. Wat zijn de verwachtingen de komende jaren? Kunnen we dit niveau van voorzieningen in stand houden? Willen we door op de ingeslagen weg of moeten we andere keuzes maken? 

Strategische Ontwikkelagenda

De Strategische Ontwikkelagenda 2018 is het sluitstuk van de ontwikkeling naar de netwerkgemeente. Tevens is het de agenda van morgen. De wijze waarop Zundert de netwerkgemeente vormt geeft is uniek, omdat vanuit, en in, alle aspecten van de gemeente de doorontwikkeling plaatsvindt. De bestuurlijke en ambtelijke organisatie werken samen aan hetzelfde doel en hebben versterking aangebracht in: strategie, organisatiestructuur, versterking van vaardigheden en leiderschap van medewerkers, werkwijze (integraal), werkprocessen, en een hernieuwde missie en visie.