Woonomgeving

U kunt zelf ook bijdragen aan de veiligheid in uw buurt. Op de website van de politie en van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid vindt u tips voor het voorkomen van woninginbraken, straatroof, auto-inbraken etcetera.

  • Help om inbraken en andere vormen van criminaliteit in uw buurt te voorkomen. Word lid van uw buurt- WhatsApp om elkaar alert te maken op verdachte situaties. 
  • Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. In geval van bijvoorbeeld inbraak, overval of doorrijden na een ongeluk ontvangen wijkbewoners een SMS- of spraakbericht. Wie informatie heeft, kan bellen met 0800-0011.
  • Buurtpreventie Zundert: vrijwilligers van het buurtpreventieteam lopen of fietsen door de wijk en zijn alert op bijzonderheden. Dit gebeurt zowel in de dorpskernen als in het buitengebied.  
  • Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, buurten en wijken.
  • Wijkagent. Met vragen of voor advies over zaken die in uw buurt spelen, kunt u contact opnemen met uw wijkagent. U vindt uw wijkagent ook op de website van de politie
  • Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.
  • Brandveilig wonen. De meeste branden in huis zijn eenvoudig te voorkomen aan de hand van praktische tips. 

Rampen

Als er een ramp of een zwaar ongeval gebeurt, volg dan de instructies op van de gemeente of de hulpdiensten. Als de sirenes afgaan, krijgt u ook informatie via Omroep Brabant, Twitter en de gemeentelijke website. Bij een grote ramp wordt u automatisch doorgeloodst naar de website van de Veiligheidsregio Midden- en West -Brabant.

Daarnaast gebruikt de overheid NL-Alert als alarmmiddel voor de mobiele telefoon. Hiermee kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In dat bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen.

Elke gemeente is verplicht een rampenplan te hebben. In dit plan staat onder meer wie waarvoor verantwoordelijk is tijdens een ramp.