Hoe dien ik een Woo-verzoek in?

U kunt een Woo-verzoek schriftelijk of elektronisch indienen: 

  • Een elektronisch Woo-verzoek dient u in via het formulier 'Woo verzoek'. Hiervoor moet u DigiD of eHerkenning hebben. Een Woo-verzoek kan niet via e-mail ingediend worden.
  • Een schriftelijk Woo-verzoek is een brief. Deze bevat ten minste uw naam en correspondentieadres. Ook moet deze ondertekend zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Hoe ontvangt u de informatie?

U ontvangt de gevraagde informatie digitaal. Tenzij u aangeeft deze informatie op papier te willen ontvangen. Bij informatie op papier, kunnen wij leges bij u in rekening brengen. Ook kunnen wij u uitnodigen de documenten te komen bekijken op ons raadhuis.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing op uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken. Als wij niet op tijd beslissen op uw Woo-verzoek, kunt u het bestuur vragen binnen twee weken alsnog een beslissing te nemen. Dit verzoek moet schriftelijk. Heeft u binnen deze twee weken nog altijd niets vernomen? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant vanwege niet-tijdig beslissen.