Over 'de Karavaan'

Mensen voorop, leren én ontwikkelen, opgavegericht én programmatisch, talenten van mensen, medewerkers centraal en veerkrachtig: een greep uit de sleutelelementen van de reis beschreven in ‘de Karavaan, op weg naar een moderne overheidsorganisatie’.

Uit ‘Inleiding’ (De Karavaan, 2020):

'Een organisatie is een verzameling van mensen die ervoor kiezen hun talenten en drijf­veren in te zetten om gezamenlijk een doel te realiseren. Bij elke verandering zijn het de mensen die het moeten doen, zij maken het verschil. Dat was het uitgangspunt bij de doorontwikkeling van de gemeente Zundert naar een netwerkgemeente. Een beweging van blauwdruk-denken naar visie-denken, van vorm naar inhoud, van de nadruk op externen naar de nadruk op eigen talenten. In een nieu­we relatie met de samenleving. Een omslag naar volledig programmatisch werken met rollen en taken die aansluiten bij talenten en competenties van alle medewerkers.'

Over de auteurs

Uit 'Over de auteurs' (De Karavaan, 2020):

'Het is een zaterdag in juni 2016 wanneer Catharine Verberne, dan nog transitiemanager/ bestuurssecretaris bij een grote welzijnsonderneming in Eindhoven, wordt geattendeerd op de vacature voor directeur bij de gemeente Zundert. Deze positie bij een gemeente die voor een grote veranderopgave staat, lijkt precies aan te sluiten bij haar capaciteiten en haar loopbaan tot dan toe: leidinggevende posities binnen het brede publieke domein, zowel bij maatschappelijke organisaties als de lokale overheid. Altijd in en met organisatieontwikkeling als terugkerend thema. Ook al was de sollicitatieprocedure formeel al gesloten, ze werd toch uitgenodigd.

Tijdens het derde gesprek maakte ze kennis met het traditionele gemeentehuis. Hier was duidelijk werk aan de winkel! Doorslaggevend om de uitdaging in Zundert aan te gaan, was de ruimte om zelf mede vorm te geven aan de functie en aanpak. En wat het traditionele gebouw betreft: voor de nieuwe directie, die zij samen met de nieuwe gemeentesecretaris Guus Broos gaat vormen, was herhuisvesting onderdeel van de opgave en de aanpak.

Guus Broos, van huis uit socioloog, is een man met een lange staat van dienst. Hij was onder meer jarenlang algemeen directeur van MKB-Nederland en is expert publieke omgevingen. Anderhalf jaar eerder werd hij strategisch adviseur om het probleem van de vakantieparken in en rondom Zundert aan te pakken. Guus krijgt het verzoek om de functie van gemeentesecretaris voorlopig te vervullen. In elk geval totdat ook de burgemeester met pensioen gaat. Hij besluit het een half jaar te proberen. Al snel blijkt de combinatie van Guus en Catharine te werken. Wat hen beiden drijft, is het verlangen om bij te dragen aan de menselijke samenleving. Om als rentmeesters en ontwikkelaars de wereld verder te ontwikkelen in mogelijkheden. Beiden voelen een verantwoordelijkheid voor de samenleving en omgeving en willen daar hun bijdrage aan leveren. Bovendien geloven beiden er heilig in dat de mensen het moeten doe. Een organisatie is voor hen een verzameling mensen die allemaal hun talenten en drijfveren inbrengen om uiteindelijk gezamenlijk een doel te realiseren. Dan kun je het verschil maken.'

Over de co-auteur

Helmuth Stoop is als partner ‘project- en programmamanagement’ sinds 1997 verbonden aan TwynstraGudde. “Werken bij én voor de overheid raakt mij. Vanwege de impact op de leefomgeving, en de maatschappij als geheel. De impact op vandaag én morgen. Complexe, maatschappelijke vraagstukken worden steeds vaker als ‘programma’ bestempeld, maar het écht professioneel programmatisch aanpakken is best lastig. Ik geloof erin dat het rijke ge­dachtengoed van project- en programmamanagement helpt maatschappelijke vraagstukken terug te brengen tot de essentie en daarmee beter uitvoerbaar te maken.”

Over de vraag hoe het werken met programma’s kan bijdragen aan een toekomstbestendige net­werkorganisatie, zoals Zundert inmiddels is, adviseerde hij Guus en Catharine in een aantal fasen van de transitie van de organisatie. Daarnaast ging hij met de programmamanagers aan de slag om de contouren van de vier beleidsprogramma’s te schetsen en de program­mamanagers zo goed mogelijk ‘in hun rol’ te krijgen. Helmuth raakte enthousiast over de aanpak van het traject én de bevlogenheid van de mensen in Zundert om het ‘werkend te krijgen’.

Bestellen

Hoe ver bent u op weg naar een moderne overheidsorganisatie? 'De Karavaan is een must en een inspiratiebron voor elke toekomstbestendige organisatie'

De Karavaan, op weg naar een moderne overheidsorganisatie is vanaf nu verkrijgbaar via Bol.com en Managementboek.nl voor €19,95.

Cover 'De Karavaan'

Recensies

Geeft u graag uw mening over de Karavaan? Mail uw recensie naar webmaster@zundert.nl én wij zetten het voor u online.

Video over De Karavaan

Onder leiding van wethouder Twan Zopfi, nemen auteurs Guus Broos en Catharine Verberne u mee in de reis die Zundert sinds 2016 heeft afgelegd. Het heilige geloof dat de mensen het verschil maken, stond voor de directie steeds centraal. De verandering kwam niet tot stand via blauwdrukken, een reorganisatie of een strak theoretisch kader. Werkendeweg werd de wil om onderdeel te zijn van de karavaan aangewakkerd bij alle medewerkers. De inzet op het talent van mensen, het programmatisch werken, autonomie bij medewerkers en continue leren, is de basis voor deze Zundertse aanpak. 

Co-auteur Helmuth Stoop vertelt daarna in een vlog hoe hij als adviseur programmamanagement de ontwikkeling heeft meegemaakt, en wat dit ontwikkeltraject succesvol maakt.  

De video bekijkt u via deze link: https://youtu.be/w7NgTp2MZtI.