Nieuw voorlopig ontwerp

In dit ontwerp hebben we de wensen van (toekomstige) gebruikers en omwonenden zo goed mogelijk verwerkt.

De Zindering wordt een laagdrempelig en transparant gebouw met open uitstraling. Hier ontmoeten inwoners, verenigingen, cultuur en gemeente elkaar in een fijne dynamiek. Door dit ontwerp is er verbinding in het gebouw tussen bar, foyer en zalen, maar ook met het plein en de kerk buiten. In de keuze van installaties én materialen is rekening gehouden met duurzaamheidsvoorschriften.

Kortom, een plek die voldoet aan alle eisen van een modern sociaal en cultureel centrum.

Proces en planning

De (voorlopige) planning voor realisatie van De Zindering, ziet er als volgt uit:

 

Wanneer Wat
Mei of juni 2024 Vaststellen definitief ontwerp
Juni 2024 Aanvraag omgevingsvergunning   
September 2024 tot en met januari 2025     Sloop
Maart 2025    Start bouwwerkzaamheden
Eerste of tweede kwartaal 2026 Oplevering De Zindering

 

Aandacht voor parkeerdruk centrum Zundert

Door de komst van De Zindering neemt de parkeerdruk in ons centrum toe. Uit parkeerdrukonderzoek blijkt dat deze druk niet volledig rondom De Zindering kan worden opgevangen. De Raad moet gevraagd worden af te wijken van hun eigen vastgestelde parkeernormen. Er wordt onderzocht of de parkeerdruk deels opvangen kan worden op het Nassauplein. Dit plein wordt in 2025 opnieuw ingericht. Bewoners en omwonenden van het Nassauplein hebben hierover een brief ontvangen.

Toekomstige gebruikers zijn enthousiast

In De Zindering is plek voor maatschappelijke-, culturele-, en sociale gebruikers. De toekomstige gebruikers zijn blij dat de nieuwbouw er komt. Zij zijn intensief betrokken geweest bij opstellen van het voorlopig ontwerp. De reacties:
 

Het maatschappelijk belang:
 

 • In de kern Zundert wordt een voorziening als De Zindering node gemist. Een laagdrempelige inloopvoorziening met een kopje koffie en ontmoeting voor iedereen. Met De Zindering hebben wij er als vereniging veel zin in. ’ - EHBO Zundert.
   
 • ‘Wij willen dicht bij de inwoners van Zundert zijn: zichtbaar, toegankelijk, openbaar en bereikbaar. De Zindering is een plek die recht doet aan de eisen van de tijd en onze ambities. Wij kunnen niet wachten om in De Zindering aan de slag te gaan.’ - Bibliotheek West-Brabant.
   

Het cultureel belang:
 

 • 'Cultuur Platform Zundert is blij met het besluit van de gemeenteraad om het budget voor een nieuw sociaal-cultureel centrum vast te stellen op ruim 10 miljoen euro. Na meer dan 3,5 jaar voorbereiden kunnen we met z’n allen concreet aan de slag. Met z’n allen inderdaad, dus ook met degenen die tot nu toe deze duurzame investering voor de hele gemeente niet zo zien zitten. Juist hen moeten we ook meenemen in het verhaal van de werkelijke betekenis van De Zindering. Zodat uiteindelijk iedereen straks kan genieten van deze fantastische voorziening'. - Cultuur Platform Zundert
   
 • De Zindering moet niet gezien worden als een gebouw, maar als een bruisend huis voor verenigingen, waar alle soorten en maten verenigingen of andere geïnteresseerden terecht kunnen. Waar in hun behoeftes wordt voldaan en tegelijkertijd geen grote financiële investeringen worden gevraagd aan deze verenigingen. Een plek waar de verenigingen zichtbaar zijn door het laagdrempelig bieden van een podium, niet alleen voor de verenigingen binnen Zundert maar voor die in de hele gemeente. De Zindering moet een plek worden waar de inwoners van de gemeente Zundert, jong en oud, terecht kunnen voor culturele activiteiten, leerzame activiteiten, voor plezier of simpelweg genieten met een bak koffie of een broodje van wat er om hen heen gebeurd. Zoals de kinderen die naar boven lopen voor een schildercursus of muziekles, kijken naar een expositie die zich in de foyer begeeft, of luisteren naar muziek uit de zaal. Al met al een plek waar iedereen zich thuis voelt maar ook kan voelen en waar cultuur in het DNA zit verweven’. – Harmonie Nut en Vermaak
   
 • ‘Het is voor de leefbaarheid van Zundert essentieel dat er een centrale ontmoetingsplaats is. Eén plaats van én voor inwoners van Zundert, goed voor de sociale contacten en saamhorigheid. In De Zindering kunnen Zundertenaren hun creativiteit aan elkaar laten zien. Tijd voor een nieuw, voor meerdere doeleinden geschikt, gebouw voor alle Zundertenaren.’ Volle Maon Zundert.
   
 • Wij zien De Zindering echt als het kloppend hart voor cultuur in Zundert. Dé plek waar men ontmoet, exposeert en geniet van een lokaal product. In De Zindering floreert cultuur en krijgt het de ruimte die het dorp Zundert verdient.’ - Theater Zundert.
   
 • ‘Unanime is blij dat De Zindering weer mogelijkheden gaat bieden om concerten te organiseren. De Zindering is een absolute meerwaarde voor het Zundertse verenigingsleven.’ - Zangvereniging Unanime.
   

Belang sociaal domein:
 

 • De Zindering is voor jeugdprofessionals van CJG Etten-Leur en Zundert dé plek van ontmoeting. Hier ontmoeten we collega’s van binnen en buiten het sociaal domein. Aan alles is gedacht. Wij kijken ernaar uit.’ - CJG Etten-Leur en Zundert.
   
 • ‘ Wij hebben de wens om met alle partners onder één dak te werken. De Zindering is hier als centraal, makkelijk toegankelijke voorziening ideaal voor. Dit zorgt voor goede verbinding en is positief voor het sociaal domein in Zundert.’ - Vraagwijzer Zundert.

 

Reacties andere gebruikers:
 

 • Het is belangrijk dat er in onze gemeente plaatsen zijn waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Om tradities te beleven, plezier te maken en creatief te zijn. Hierdoor gaan nog meer mensen elkaar ontmoeten én ervaren zij gemeenschapszin in een tijd van individualisme en polarisatie. Dat maakt onze gemeente zinderend. De Zindering maakt dit mogelijk en is daarmee tot ver in de 21e eeuw van onschatbare waarde.’ - Exploitatiestichting De Zindering.
   
 • ‘De gemeente Zundert heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan. Goede dienstverlening bieden we door samen te werken met onze inwoners, organisaties, ondernemers en verenigingen. Hierbij helpt het als onze medewerkers zichtbaar en benaderbaar zijn. Dat kan straks in De Zindering nog beter.’ Judith Kuijpers, wethouder gemeente Zundert.

 

Exploitatiestichting

Voor exploitatie van De Zindering wordt een exploitatiestichting opgericht. De stichting focust zich op het verbinden van de diverse partners en het organiseren van kruisbestuiving tussen de verenigingen en maatschappelijke gebruikers, waarbij de horeca BV, grote zaal en multifunctionele ruimtes in beheer is van een exploitatiestichting.

Bestuur

In februari 2022 hebben we een vacature geplaatst voor bestuursleden voor een nieuw op te richten stichting. Hier kwamen twee kandidaten uit, zij stellen zich graag aan u voor:

 

Linda de Kruijf-van den Bersselaar, 38 jaar en moeder van Sam (8) en Evi (5).

In mijn vrije tijd speel ik klarinet bij harmonie Nut & Vermaak in Zundert waarbij we regelmatig leuke concerten zoals de Masked Singer Zundert organiseren. We missen als vereniging momenteel een fijne zaal waar we concerten kunnen organiseren. Niet alleen voor de harmonie, maar ook voor de dans- en toneelverenigingen en alle andere verenigingen die Zundert rijk is. Daar wil ik me graag voor inzetten. In mijn werk bij de Efteling houd ik me voornamelijk bezig met het organiseren van bijeenkomsten en evenementen. Die kennis en mijn communicatie-achtergrond neem ik graag mee naar de Zindering!”

 

Dirk Uittenbogaard, in 1962 geboren, getrouwd met Helmy, twee getrouwde kinderen en opa van twee kleinkinderen.

"Sinds februari 2022 wonen Helmy en ik in Wernhout in de boerderij bij mijn broer en schoonzus. Ik vind het belangrijk om - als vrijwilliger - een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving waar ik deel van uit maak. Recent meer tijd gekregen aangezien ik nu van mijn pensioen geniet.

Naast de planning om veel en lange reizen te gaan maken, wil ik vanuit mijn ervaringen en voorgaande functies, me inzetten om een succes te maken van De Zindering. Een mooie en gastvrije plek waar inwoners van de gemeente Zundert elkaar kunnen ontmoeten.”

 

We zoeken nog meer bestuursleden. 

Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met dezindering@zundert.nl.

De gemeente ondersteunt en ontlast het beoogde bestuur in de opstartfase.

Partners

Hieronder vindt u een overzicht van de toekomstige gebruikers van De Zindering:

 

Maatschappelijk:

 • EHBO Zundert;
 • Bibliotheek West-Brabant;
 • Buurtsportcoaches;
 • Repair Café Zundert;
 • Gemeente Zundert.

 

Cultureel:

 • Zangvereniging Unanime;
 • Cultuurplatform Zundert;
 • Volle Maon;
 • De Weeghreyse;
 • Beeldend Centrum Zundert;
 • Corso Zundert;
 • Harmonie Nut en Vermaak;
 • Hé Cabaret;
 • Theater Zundert;
 • Fanfare;
 • Dansverenigingen.

 

Sociaal domein:

 • CJG Etten-Leur en Zundert;
 • Loket ELZ;
 • Werkplein Hart van West-Brabant;
 • Vluchtelingenwerk;
 • Vraagwijzer Zundert;
 • Surplus.

Vragen

Heeft u nog vragen? Of wilt u betrokken worden bij De Zindering? Stuurt dan een mail met uw contactgegevens naar: dezindering@zundert.nl.