We gaan in Zundert van het aardgas af

Het klimaat verandert overal en Nederland is geen uitzondering. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland in 2050 van het aardgas af moet zijn. Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, gaan we in heel Nederland van het aardgas af.

 

De Transitievisie Warmte: een strategie om van het aardgas af te gaan

Ook wij bereiden ons voor om van het aardgas af te gaan. Net als andere gemeenten bekijken we hoe onze wijken van het aardgas af kunnen. Deze routekaart is inmiddels klaar en heet de Transitievisie Warmte (TVW). 

In de TVW kijken we naar de beste duurzame alternatieven voor aardgas. Ook wordt er vastgelegd welke wijken als eerste aardgasvrij worden. Wij kunnen er ook voor kiezen om tot 2030 geen wijken van het aardgas af te halen.Tot op heden zijn er nog geen wijken gasvrij. De prioriteit ligt in eerste instantie bij isoleren en energie. Onder het kopje ‘Hoe ziet de Zundertse aanpak eruit?’ staat een uitgebreide uitleg over het Zundertse proces om aardgasvrij te worden.

Tot slot wordt er in de TVW in grote lijnen beschreven hoe de visie wordt uitgevoerd en welke stappen moeten worden gezet. Na het vaststellen van de visie maken we samen met de wijken die als eerste van het aardgas af gaan een wijkuitvoeringsplan (WUP).
Wijkuitvoeringsplannen zijn tot op heden nog niet gemaakt. We gaan in eerste instantie voor een gemeentebrede isolatieaanpak. Meer informatie over hoe heel Nederland in 2050 van het aardgas af gaat, vindt u op de  website van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Hoe ziet de Zundertse aanpak eruit?

Met wie maakt Zundert de routekaart om van het aardgas af te gaan?

Ons DNA in Zundert is groen, gedreven en gemeenschapszin. Een route om van het aardgas af te gaan, maken we dan ook samen met de gemeenschap. In onze aanpak om tot een Transitievisie Warmte (TVW) te komen, zien we drie belangrijke groepen:

 

Het begeleidingsteam

De contouren van de TVW bepaalde de gemeente samen met (lokale) partijen die veel verstand hebben van duurzaamheid en warmte-opwek. Deze partijen vormen – samen met de gemeente – het begeleidingsteam. Het begeleidingsteam komt tijdens het hele traject vier keer samen. Het begeleidingsteam bestond uit:

 • WindCent;
 • Thuisvester;
 • Enexis;
 • Gemeente Zundert.
   

Onze inwoners

Uw input is enorm belangrijk. Via een enquête en twee inwonersavonden vroegen we u mee te denken over hoe we in Zundert het beste van het aardgas af kunnen. Wat zijn belangrijke voorwaarden? Waar ziet u kansen en waar zitten uw zorgen? In de afwegingen die Zundert moet maken, is maatschappelijke acceptatie minstens zo belangrijk als een technische analyse.
 

De gemeenteraad en het college

Uiteindelijk is het de gemeenteraad de TVW van Zundert vast te stellen. De gemeenteraad en het college zijn tijdens het traject op verschillende momenten meegenomen. Net als aan het begeleidingsteam en u als inwoners, werd ook de gemeenteraad gevraagd hoe zij aankijken tegen van het aardgas afgaan en wat zij hierin belangrijk vinden. 
 

In drie stappen naar een aardgasvrije aanpak

Hieronder beschrijven we de 3 stappen hoe we in Zundert tot een aardgasvrije aanpak komen:

 • Stap 1: verkennen;
 • Stap 2: verdiepen;
 • Stap 3: vaststellen.

 

Stap 1: verkennen

In deze fase maakten we een technische analyse van Zundert. Wat voor soorten huizen staan er in de gemeente? Hoe zijn deze momenteel verwarmd? Welke duurzame warmtebronnen zijn er beschikbaar en wat is de potentie hiervan? Naast een technische analyse, vragen we ook hoe u als inwoner van Zundert aankijkt tegen de warmtetransitie. In een online enquête vroegen we u in hoeverre u op de hoogte bent van de TVW en wat u in de overgang naar duurzame energie belangrijk vindt. Maar ook, wat zijn uw grootste zorgen? De enquête liep van begin maart tot begin april 2021. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een rapportage met enquêteresultaten (pdf, 742 kb) .

 

Stap 2: verdiepen

Nu we de relevante informatie op tafel hebben, is het tijd voor verdieping. Dit doen we met drie groepen betrokkenen: belangrijke stakeholders, de gemeenteraad van Zundert en natuurlijk u als inwoner. In drie aparte (online) bijeenkomsten keken we naar de informatie die is opgehaald in fase 1. De bijeenkomst met inwoners vond 12 april 2021 plaats. Hier vindt u een verslag van de inwonersavond 'Aardgasvrij Zundert' van 12 april (pdf, 355 kb) .

Het resultaat van deze fase? Een TVW 0.5 versie, inclusief een afwegingskader met de voor Zundert belangrijkstee uitgangspunten in de warmtetransitie. Op basis van deze uitgangspunten staat er in de TVW 0.5 versie ook een uitleg van de wijkvolgorde. Met de wijkvolgorde geeft de gemeente aan in welke wijk ze als eerste aan de slag gaat met het duurzaam verwarmen van huizen.

 

Stap 3: vaststellen

In deze fase lag de TVW 0.5 voor aan dezelfde drie betrokken groepen: belangrijke stakeholders, de gemeenteraad en inwoners. Wat vinden deze groepen van de wijkvolgorde en de afwegingen waarop deze volgorde is gebaseerd? Betrokkenen werden in drie aparte bijeenkomsten meegenomen in de totstandkoming van de TVW 0.5 versie en kregen de ruimte om feedback te delen en vragen te stellen. In de tweede bijeenkomst voor inwoners werd ook al naar de vervolgstappen gekeken. Hoe willen inwoners bijvoorbeeld betrokken worden bij de uitvoeringsplannen? Deze avond vond plaats op 21 juni 2021. Hier vindt u de presentatie van de inwonersavond 'Aardgasvrij Zundert' van 21 juni (pptx, 9.310 kb)  en het verslag van de inwonersavond 'Aardgasvrij Zundert' van 21 juni (pdf, 281 kb)  gemaakt.

De maanden augustus – oktober werd feedback van de betrokken doelgroepen verwerkt. Eind 2021 lag er een definitieve TVW, die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Terugblik en enquête informatieavonden

Tijdens dit traject konden inwoners uiteraard meedenken en meepraten. Onderstaand vindt u in het kort de momenten waarop u mee kon praten over de TVW en waar u de resultaten daarvan terug kunt vinden. 

 • 10 maart - 5 april: online enquête: Van 10 maart 2021 tot en met 5 april 2021 kon u de online enquête invullen. Hierin vroegen we u in hoeverre u op de hoogte bent van de TVW en wat u in de overgang naar duurzame energie belangrijk vindt. Maar ook, wat zijn uw grootste zorgen? De resultaten hiervan zijn opgenomen in  in een rapportage (pdf, 742 kb) .
   
 • 12 april: online inwonersavond. Tijdens de digitale inwonersavond zijn we ingegaan op de resultaten van de enquête en voerden we verdiepende gesprekken over uw voorkeuren en zorgen rondom de warmtetransitie. Van deze inwonersavond is een kort verslag (pdf, 355 kb)  gemaakt.
   
 • 21 juni: tweede online informatieavond. Tijdens deze tweede bijeenkomst gingen we met u in gesprek over de TVW 0.5 versie. Aanwezigen werden meegenomen in de totstandkoming van de TVW 0.5 versie en er was ruimte om feedback te geven en vragen te stellen. In de tweede bijeenkomst werd ook al naar de vervolgstappen gekeken. Op welke manier willen inwoners bijvoorbeeld betrokken worden bij het vervolg? En wat doet de gemeenten intussen al op het gebied van energie besparen en isoleren? Lees hier het verslag van de bijeenkomst (pdf, 281 kb) .

De Zundertse aanpak naar aardgasvrij wonen

Deze presenteerden wij op 22 februari 2022, tijdens een avond georganiseerd samen met het Regionaal Energieloket. In 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer. Om ons voor te bereiden op deze overstap, hebben wij een plan gemaakt: de Zundertse aanpak naar aardgasvrij (pdf, 1.493 kb) . Ook is op deze avond de digitale tool in het Regionaal Energieloket gepresenteerd. In de tool ziet u wat de Zundertse aanpak naar aardgasvrij wonen voor uw woning betekent.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van het gehele proces? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief van de gemeente Zundert. Aankondigingen van bijeenkomsten worden via deze nieuwsbrief naar inwoners verstuurd.

Wat betekent aardgasvrij wonen voor mijn woning?

Via het Regionaal Energieloket kunt u de situatie voor uw woning bekijken via de aardgasvrij-tool. Daarnaast kunt u altijd terecht bij het Regionaal Energieloket voor online en telefonische informatie en vragen over het verduurzamen van uw woning. Liever een persoonlijke afspraak? Onze vrijwillige energiecoaches helpen u graag op weg. Vrijblijvend een bezoek van een energiecoach aanvragen doet u ook via de website van het Regionaal Energieloket.