We gaan in Zundert van het aardgas af

Het klimaat verandert overal en Nederland is geen uitzondering. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland in 2050 van het aardgas af moet zijn. Door minder aardgas te gebruiken, verlagen we de CO2-uitstoot. Dat is goed voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar geleidelijk en gefaseerd, gaan we in heel Nederland van het aardgas af.

 

De Transitievisie Warmte: een strategie om van het aardgas af te gaan

Ook wij bereiden ons voor om van het aardgas af te gaan. Net als andere gemeenten bekijken we hoe onze wijken van het aardgas af kunnen. Deze routekaart moet eind 2021 klaar zijn. Dit heet de Transitievisie Warmte (TVW). De gemeenteraad stelt de visie vast, in het najaar van 2021.

In de TVW kijken we naar de beste duurzame alternatieven voor aardgas. Ook wordt er vastgelegd welke wijken als eerste aardgasvrij worden. Eind 2021 besluiten wij óf er en welke wijken voor 2030 van het aardgas af gaan. Wij kunnen er ook voor kiezen om tot 2030 geen wijken van het aardgas af te halen. Onder het kopje ‘Hoe ziet de Zundertse aanpak eruit?’ staat een uitgebreide uitleg over het Zundertse proces om aardgasvrij te worden.

Tot slot wordt er in de TVW in grote lijnen beschreven hoe de visie wordt uitgevoerd en welke stappen moeten worden gezet. Na het vaststellen van de visie maken we samen met de wijken die als eerste van het aardgas af gaan een wijkuitvoeringsplan (WUP). Meer informatie over hoe heel Nederland in 2050 van het aardgas af gaat, vindt u op de  website van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Ingeklapt

Praat mee over een aardgasvrij Zundert!

In de Transitievisie Warmte (TVW) staat wanneer uw wijk aan de beurt is om van het gas af te gaan. Ook staat hierin wat het beste alternatief is voor aardgas in de wijk waar Zundert het eerst mee aan de slag gaat. Met het vaststellen van de visie, eind 2021, wordt dit bekend. Uiteraard is dit een zorgvuldige afweging, waarbij per wijk wordt bekeken wat de opties zijn.

Tijdens dit traject kunt u uiteraard meedenken en meepraten. Onderstaand vindt u in het kort de momenten waarop u mee kunt praten over de TVW. Alle momenten kondigen wij ook afzonderlijk aan via de Zundertse Bode, sociale media, de nieuwsbrief en het Regionaal Energieloket.

 

 • 10 maart - 5 april: online enquête: van 10 maart tot en met 5 april kon u de online enquête invullen. Hierin vroegen we u in hoeverre u op de hoogte bent van de TVW en wat u in de overgang naar duurzame energie belangrijk vindt. Maar ook, wat zijn uw grootste zorgen? De enquête liep van begin maart tot begin april. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een rapportage.
   
 • 12 april: online inwonersavond. Tijdens de digitale inwonersavond zijn we ingegaan op de resultaten van de enquête en voerden we verdiepende gesprekken over uw voorkeuren en zorgen rondom de warmtetransitie. Van deze inwonersavond is een kort verslag gemaakt.
   
 • 21 juni: tweede online informatieavond. Tijdens deze tweede bijeenkomst gingen we met u in gesprek over de TVW 0.5 versie. Aanwezigen werden meegenomen in de totstandkoming van de TVW 0.5 versie en er was ruimte om feedback te geven en vragen te stellen. In de tweede bijeenkomst werd ook al naar de vervolgstappen gekeken. Op welke manier willen inwoners bijvoorbeeld betrokken worden bij het vervolg? En wat doet de gemeenten intussen al op het gebied van energie besparen en isoleren? Lees hier het verslag van de bijeenkomst.
Ingeklapt

Hoe ziet onze aanpak eruit?

Met wie maakt Zundert de routekaart om van het aardgas af te gaan?

Ons DNA in Zundert is groen, gedreven en gemeenschapszin. Een route om van het aardgas af te gaan, maken we dan ook samen met de gemeenschap. In onze aanpak om tot een Transitievisie Warmte (TVW) te komen, zien we drie belangrijke groepen:

 

Het begeleidingsteam

De contouren van de TVW bepaalt de gemeente samen met (lokale) partijen die veel verstand hebben van duurzaamheid en warmte-opwek. Deze partijen vormen – samen met de gemeente – het begeleidingsteam. Het begeleidingsteam komt tijdens het hele traject vier keer samen. Op dit moment bestaat het begeleidingsteam uit:

 • WindCent;
 • Thuisvester;
 • Enexis;
 • Gemeente Zundert.
   

Onze inwoners

Tijdens het traject is uw input enorm belangrijk. Via een enquête en twee inwonersavonden vragen we u mee te denken over hoe we in Zundert het beste van het aardgas af kunnen. Wat zijn belangrijke voorwaarden? Waar ziet u kansen en waar zitten uw zorgen? In de afwegingen die Zundert moet maken, is maatschappelijke acceptatie minstens zo belangrijk als een technische analyse.
 

De gemeenteraad en het college

Uiteindelijk is het de gemeenteraad die de TVW van Zundert vaststelt. De gemeenteraad en het college worden tijdens het traject worden op verschillende momenten meegenomen. Net als aan het begeleidingsteam en u als inwoners, wordt de gemeenteraad gevraagd hoe zij aankijken tegen van het aardgas afgaan en wat zij hierin belangrijk vinden. Uiteindelijk is het de taak van de gemeenteraad de TVW eind 2021 vast te stellen.  
 

In drie stappen naar een aardgasvrije aanpak

Hieronder beschrijven we de 3 stappen hoe we in Zundert tot een aardgasvrije aanpak komen:

 • Stap 1: januari t/m maart: verkennen;
 • Stap 2: maart t/m mei: verdiepen;
 • Stap 3: juni t/m oktober: vaststellen.

 

Stap 1: verkennen

In deze fase maakten we een technische analyse van Zundert. Wat voor soorten huizen staan er in de gemeente? Hoe worden deze momenteel verwarmt? Welke duurzame warmtebronnen zijn er beschikbaar en wat is de potentie hiervan? Naast een technische analyse, vragen we ook hoe u als inwoner van Zundert aankijkt tegen de warmtetransitie. In een online enquête vroegen we u in hoeverre u op de hoogte bent van de TVW en wat u in de overgang naar duurzame energie belangrijk vindt. Maar ook, wat zijn uw grootste zorgen? De enquête liep van begin maart tot begin april. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een rapportage met enquêteresultaten.

 

Stap 2: verdiepen

Nu we de relevante informatie op tafel hebben, is het tijd voor verdieping. Dit doen we met drie groepen betrokkenen: belangrijke stakeholders, de gemeenteraad van Zundert en natuurlijk u als inwoner. In drie aparte (online) bijeenkomsten kijken we naar de informatie die is opgehaald in fase 1. De bijeenkomst met inwoners vond 12 april plaats. Hier vindt u een verslag van de inwonersavond 'Aardgasvrij Zundert' van 12 april.

Het resultaat van deze fase? Een TVW 0.5 versie, inclusief een afwegingskader met de voor Zundert belangrijkstee uitgangspunten in de warmtetransitie. Op basis van deze uitgangspunten staat er in de TVW 0.5 versie ook een wijkvolgorde. Met deze wijkvolgorde geeft de gemeente aan in welke wijk ze als eerste aan de slag gaat met het duurzaam verwarmen van huizen.

 

Stap 3: vaststellen

In deze fase leggen we de TVW 0.5 voor aan dezelfde drie betrokken groepen: belangrijke stakeholders, de gemeenteraad en inwoners. Wat vinden deze groepen van de wijkvolgorde en de afwegingen waarop deze volgorde is gebaseerd? Betrokkenen worden in drie aparte bijeenkomsten meegenomen in de totstandkoming van de TVW 0.5 versie en krijgen de ruimte om feedback te delen en vragen te stellen. In de tweede bijeenkomst voor inwoners werd ook al naar de vervolgstappen gekeken. Hoe willen inwoners bijvoorbeeld betrokken worden bij de uitvoeringsplannen? Deze avond vond plaats op 21 juni. Hier vindt u de presentatie van de inwonersavond 'Aardgasvrij Zundert' van 21 juni en het verslag van de inwonersavond 'Aardgasvrij Zundert' van 21 juni gemaakt.

De maanden augustus – oktober wordt feedback van de betrokken doelgroepen verwerkt en ligt er eind 2021 een definitieve TVW, die door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

Ingeklapt

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van het gehele proces? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief van de gemeente Zundert. Aankondigingen van bijeenkomsten worden via deze nieuwsbrief naar inwoners verstuurd.

 

Online informatieavond 22 februari 19.30 uur: De Zundertse aanpak naar aardgasvrij wonen

In 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer. Om ons voor te bereiden op deze overstap heeft de gemeente Zundert een plan gemaakt; de Zundertse aanpak naar aardgasvrij. De gemeente praat u samen met het Regionaal Energieloket graag bij tijdens een online informatieavond over dit plan en wat dit voor u en uw woning betekent. Lees hier meer.

Ingeklapt