'Maai Mei Niet' voor bloemen en bijen

In de afgelopen jaren is driekwart van de insecten verdwenen. Jij kunt daar iets aan bijdragen, namelijk door niets te doen. Tijdens de hele maand mei laten tuinbezitters gezamenlijk het gazon groeien en maaien ze minder om vlinders, vogels, bijen en andere insecten weer een plek te geven in onze groene leefomgeving.

Vooral in het voorjaar is het van belang om het uitgebreid maaien nog even uit te stellen. In mei hebben insecten minder keuze uit bloemen dan in de zomer. De paardenbloem is bijvoorbeeld een welkome voedselbron, geef deze een kans om te groeien. Je kunt tot tien keer meer bijen aantrekken door niet elke week te maaien, maar slechts om de 3 à 4 weken!

 

Gemeente Zundert en Idverde doen ook mee

Ook de gemeente Zundert wil naar een ander maaibeheer met minder vaak maaien en bloemrijk groen. Voor openbaar grasland gaan we faseren, dat wil zeggen dat we hier en daar stukken gazon juist wél of juist níet maaien. Dat levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit in Nederland. Daarom zullen we gefaseerd maaien in bijvoorbeeld onze gazons of langs de speelvelden. Daarbij houden we uiteraard rekening met de (verkeers)veiligheid.

Meedoen in je eigen tuin

Zelf aan de slag met Maai Mei Niet? Je kan je gazon aanmelden via de website en leuke tips ontvangen. Tel in het laatste weekend van de campagne (26, 27 en 28 mei) jouw bloemen en kruiden in een vierkante meter van je gazon en geef deze online door, zodat wij jouw nectarscore kunnen berekenen! Met al deze resultaten weten we na deze maand wat er groeit in de Nederlandse tuinen en hoeveel extra bijen we in mei helpen overleven. Kijk voor meer informatie op de website 'Maai Mei Niet'.

Maai Mei Niet Nederland  is een initiatief van de Bijenstichting, Stichting Steenbreek, Flora van Nederland, EW Magazine en Velt.

Locaties 'Maai Mei Niet'

Wij doen mee aan 'Maai Mei Niet', een initiatief om in de maand mei een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit. Dit doen we door op zeven plekken in onze gemeente niet te maaien. Hierbij houden we uiteraard rekening met de biodiversiteit.

Het gaat om de volgende zeven plekken:

  • Fietspad Weidepracht - Klein Zundertseweg in Klein Zundert;
  • Het Laar, rondom het water, in Zundert;
  • Berkenlaan, ter hoogte van de Gele Berk in Zundert;
  • Chemiepark, tussen de Risten en St. Bavostraat in Rijsbergen;
  • Hoek Laguijtensebaan / Gouwberg in Rijsbergen;
  • Wernhoutseweg, kruising met de Maalbergenstraat in Wernhout;
  • Hoek Achtmaalseweg en Buntweg in Achtmaal.