Initiatieven voor windenergie

Achtmaal

In Achtmaal heeft een initiatiefnemer plannen voor de ontwikkeling van een windpark. Het college van B&W heeft op 20 december 2022 besloten om niet mee te werken aan de ontwikkeling van het plan ‘Windpark Achtmaal’. Gemeente Zundert voldoet namelijk aan de eisen uit de Regionale Energie Strategie 1.0 (de regionale plannen in West-Brabant voor duurzame energie) voor windenergie. Tot 2030 zal de gemeente, bij gelijkblijvende omstandigheden, niet uitkijken naar nieuwe windenergieprojecten. Vanaf 2028 starten we met het ontwikkelen van een nieuwe visie op windenergie en bijbehorende zoekgebieden voor de periode vanaf 2030.  

Project windmolens A16

De zes windmolens in de gemeente Zundert zijn onderdeel van een groter project aan de A16. Langs de A16 werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie. De windmolens wekken dan samen een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van ongeveer 100.000 huishoudens. Een kwart van de opbrengst uit de windmolens investeren we in lokale energieprojecten die gaan over energie besparen en energie schoon opwekken. In de gemeente Zundert doen we dat samen met stichting WindCent. 

Kijk voor meer informatie op de website van Energie A16.

Stichting WindCent

Stichting Windcent is opgericht in 2017. De aanleiding voor het oprichten van Stichting WindCent was de realisatie van 27 windmolens langs de A16 tussen Hazeldonk en Moerdijk. Zes van de windmolens zijn in 2023 geplaatst op het grondgebied van de gemeente Zundert. Stichting WindCent is voor 25% mede eigenaar van een aantal van de windmolens. De financiële middelen die daaruit voort gaan komen, worden gebruikt om andere kansrijke energieprojecten te stimuleren. Samen met de gemeente Zundert heeft de stichting een Lokale Energie Agenda. Hierin staat hoe de opbrengsten van de windmolens ingezet gaan worden. 

Kijk voor meer informatie op de website van WindCent.