Bouw van zes windmolens

In de gemeente Zundert worden zes windmolens gebouwd. Eind 2022 zijn ze klaar. Deze windmolens komen ter hoogte van knooppunt Hazeldonk.

  • Kijk voor meer informatie op de website van windpark Hazeldonk-West.
  • Informatie over de meest zuidelijke windmolen, windmolen De Waaijenberg, vind je op deze webpagina
  • Meer weten over de bouw van de windmolens? Download de app 'Geluidsverwachting.nl' in Google Play of de AppStore. Via de app blijf je eenvoudig op de hoogte van de bouw van de windmolens bij jou in de buurt. Woon je binnen 2 km rond de windmolens? Dan kun je in de app straks ook het geluid en slagschaduw inzien en doorgeven hoe je dit ervaart. 

 

Ingeklapt

Project windmolens A16

De zes windmolens in de gemeente Zundert zijn onderdeel van een groter project aan de A16. Langs de A16 werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie. In 2022 worden 28 windmolens gebouwd in de gemeenten Zundert, Breda, Drimmelen, en Moerdijk. Eind 2022 zijn ze klaar. De windmolens wekken dan samen een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van ongeveer 100.000 huishoudens. Een kwart van de opbrengst uit de windmolens investeren we in lokale energieprojecten die gaan over energie besparen en energie schoon opwekken. In de gemeente Zundert doen we dat samen met stichting WindCent. 

Kijk voor meer informatie op de website van Energie A16.

 

Ingeklapt

WindCent

WindCent zorgt in Zundert voor het borgen van de sociale randvoorwaarden van de windmolens langs de A16. Samen met de gemeente Zundert geven zij uitvoering aan de Lokale Energie Agenda. Hierin staat hoe de opbrengsten van de windmolens ingezet gaan worden. 

Kijk voor meer informatie op de website van WindCent.

Ingeklapt

Lokale Energie Agenda

Vertegenwoordigers van de gemeente Zundert en Stichting WindCent ondertekenden op 12 maart 2020 hun handtekening onder de Lokale Energie Agenda (LEA). In de LEA staan afspraken over hoe de opbrengsten van de windmolens die langs de A16 komen te staan, ingezet gaan worden. De overgang naar niet-fossiele brandstoffen moet hierdoor sneller gaan en makkelijker worden.

 

Acties uit de LEA

De projecten uit de LEA gaan over energie besparen, duurzame energie opwekken op daken en communicatie en bewustwording. Acties die in de LEA zijn omschreven helpen mee aan het behalen van de landelijke doelstelling, namelijk. de CO2-uitstoot met 49% verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. Nederland heeft zich hiertoe verplicht in het Klimaatakkoord van Parijs en van Nederland.

 

Opbrengsten

De kosten van de LEA worden gefinancierd uit de opbrengsten van  één vierde deel van Stichting WindCent in de windmolens. De gemeente Zundert helpt Stichting WindCent bij de uitvoering van acties uit de LEA. Voor de uitvoering van een aantal van de acties uit de LEA heeft de gemeente Zundert subsidie ontvangen. Namelijk de subsidie Regeling Reductie Energie van het Rijk. Deze regeling is er voor huiseigenaren en is actief in 2020, 2021 en in 2022.

 

Proefproject

Voor de opwek van duurzame energie op daken is Stichting WindCent een proefproject gestart. Het eerste (proef)project vindt plaats bij de Karkooi in Rijsbergen. Dit doen zij in samenwerking met Stichting Boerendag Rijsbergen. Met dit proefproject werkt Stichting WindCent aan één van de projecten uit de LEA. Inwoners die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, kunnen gebruik maken van het dak van de Karkooi. Als zij meedoen, dan hebben zij recht op een korting op de energiebelasting. Dit project wordt ook wel de postcoderoosregeling genoemd.

Ingeklapt