Kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. U komt alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als u gebruikmaakt van een opvang die in dit register staat.

Ingeklapt

Overzicht

Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u alle informatie over scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Zundert.  

Ingeklapt

Scholen en schoolbesturen

College van Bestuur (Dagelijks Bestuur):

Leonie van Breda
bestuurskantoor@spoz.nl
www.spoz.nl
 

Basisschool De Wegwijzer

Van Den Berghstraat 2B, 4885 AH Achtmaal
(076) 598 71 55
Wegwijzer@spoz.nl
www.wegwijzer-achtmaal.nl
Directeur: Jos Verpalen
 

Basisschool St. Antonius

Klein Zundertseweg 58, 4882 BH Klein Zundert
(076) 597 35 98
antoniusschool@spoz.nl
www.antonius-zundert.nl
Directeur: Vera Martens
 

Basisschool St. Anna

Berkenlaan 156, 4881 XE Zundert
(076) 597 35 02
annaschool@spoz.nl
www.annaschool.nl
Directeur: Martijn Schrauwen
 

Basisschool St. Jozef

Diepstraat 4, 4884 AB Wernhout
(076) 597 30 59
jozefschool@spoz.nl
www.jozef-wernhout.nl
Directeur: Wouter Starink
 

Basisschool Zonnebloem

Burgemeester Manderslaan 45, 4881 EH, Zundert
(076) 597 25 01
zonnebloem@spoz.nl
www.zonnebloem-zundert.nl
Directeur: dhr. P. van Beijsterveldt  (wnd.) 
 

Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen

Postbus 65
4890 AB Rijsbergen
(076) 596 19 70
 

Basisschool St. Bavo

St. Bavostraat 5, 4891 CG, Rijsbergen
(076) 596 19 70
directie@bavoschool.net
www.bavoschool.net
Directeur: dhr. J. Verschueren 
 

Stichting (V)SO REC 4 West-Brabant/Zeeland ‘Het Driespan’

Secretariaat: Bestuursbureau Het Driespan
Hof van den Houte 61
4873 AZ Etten-Leur
(076) 502 59 90
info@driespan.koraalgroep.nl
www.hetdriespan.nl
 

Speciaal Onderwijs De Koperakker (LZK)

Montenslaan 2a, 4891 SN, Rijsbergen
(076) 596 33 45
dekoperakker@driespan.koraalgroep.nl
www.hetdriespan.nl
 

Mencia Sandrode (nevenvestiging van Mencia de Mendoza in Breda)

Akkermolenweg 2d, 4881 BL, Zundert
(076) 599 50 50
sandrode@mencia.nl
www.sandrode.nl
Directeur: dhr. C. Vermeeren
Op Mencia Sandrode zijn de opleidingen Theoretische leerweg VMBO(leerjaar 1 t/m 4), Havo (brugjaar + leerjaar 2 en 3) en VWO (brugjaar + leerjaar 2 en 3) te volgen.

Ingeklapt

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U vindt op hun website onder meer de beoordeling van de inspectie over de scholen in de gemeente Zundert, de zogeheten Kwaliteitskaarten. 

Ingeklapt

Leerplicht

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Kinderen tussen 5 en 16 jaar moeten verplicht naar school. De leerplicht gaat in op de 1e schooldag van de nieuwe maand nadat een kind 5 jaar is geworden en loopt tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 wordt.

Ingeklapt

Leerlingenvervoer

Kan uw kind niet zelf met het openbaar vervoer of fietsend naar school? Dan heeft u - onder sommige voorwaarden - recht op leerlingenvervoer.

 

Dit vraagt u aan bij de gemeente

Dit doet u via het formulier 'Leerlingenvervoer' voor ieder jaar dat u vergoeding nodig hebt. Na ontvangst van het aanvraagformulier leerlingenvervoer geldt er een beslistermijn van 8 weken. Binnen deze 8 weken neemt de gemeente een besluit. U ontvangt een beschikking van de gemeente. Hierin staat of u aanspraak maakt op leerlingenvervoer.

 

Dit neem je mee voor de aanvraag

Vraag een IB 60-formulier aan bij de Belastingdienst. Hierop wordt het belastbaar inkomen van de ouders gezet. Dit formulier neemt u mee naar de gemeente. Dit formulier is niet nodig voor leerlingen die naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaan.

Ingeklapt