Kosten

Afschrift Burgerlijke Stand: € 13,80

Ingeklapt

Aanvragen

De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U krijgt in Zundert dus alleen afschriften van gebeurtenissen die in Zundert plaatsvinden of plaatsgevonden hebben. Bijvoorbeeld woont u in Zundert, maar is uw kind geboren in het ziekenhuis in Breda? Dan vraagt u een afschrift van de geboorteakte voor uw kind op bij de gemeente Breda.

Ingeklapt

Regelen

U vraagt een afschrift als volgt aan:

Ingeklapt

Welke afschriften kunt u aanvragen en voor wie?

  • Afschrift geboorteakte: voor uzelf en voor uw kind.
  • Afschrift huwelijksakte: partnerschapsakte, echtscheidingsakte en afschrift akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw partner.
  • Afschrift overlijdensakte: voor uw partner, voor uw kind en voor uw ouders.


Bovenstaande afschriften kunt u aanvragen via het aanvraagformulier Afschrift Burgerlijke Stand.

Bedrijven kunnen afschriften aanvragen via het aanvraagformulier Afschrift Burgerlijke Stand voor bedrijven.

Ingeklapt