Vanaf 1 januari 2023: gezamenlijk gezag door erkenning

Vanaf 2023 krijgen ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk, ouderlijk gezag met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Het is dan niet meer nodig om samen met de moeder gezag aan te vragen bij de rechtbank.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Wat regelt erkenning van een kind?

De erkenning regelt:

  • Erfrecht tussen man en kind.
  • Onderhoudsplicht tussen man en kind.

Meenemen

Bij het 1e kindje dat u samen krijgt, moeten moeder en vader samen op de afspraak komen. U neemt mee:
Geldig identiteitsbewijs van de erkenner.

  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.

 

Bij volgende kinderen die u samen krijgt, hoeft alleen de erkenner langs te komen. U neemt mee:

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner.
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van de moeder.
  • Schriftelijke toestemming van de moeder.

Toestemming moeder voor erkenning kind of ongeboren vrucht (pdf, 66 kb) 

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap bij de geboorte al is vastgelegd. Ook de achternaam van het kind kan al worden vastgelegd.

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind staat vermeld. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Achternaam kind

Bij de erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. Als de ouders kiezen voor de achternaam van de man, moet de moeder mee naar het raadhuis komen. De keuze wordt eenmalig gemaakt en geldt voor alle kinderen die uit deze relatie worden geboren. Maakt u geen keuze, dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.