Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De ambtenaren werkzaam bij de griffie geven gevraagd en ongevraagd advies.

De griffie bestaat uit drie medewerkers: de griffier, de loco-griffier/raadsadviseur én de 2e loco-griffier/administrateur. De griffier is de secretaris van de gemeenteraad. Daarnaast is de griffier - samen met de loco-griffier - secretaris in De Ronde. Verder is de loco-griffier secretaris van de Auditcommissie. De administrateur verzorgt alle secretariële- en administratieve werkzaamheden - waaronder de agenda`s met bijbehorende stukken -  én houdt het raadsinformatiesysteem (RIS) bij.

Jaarlijks stelt de griffie een jaarplan op, waarin staat wat de gemeenteraad van de griffie kan en mag verwachten. In bijlage 3 van dat jaarplan wordt specifiek aangegeven welke activiteiten in het lopende jaar staan gepland.

Wilt u meer weten over de raad en zijn werkzaamheden? Of hoe u het beste een kwestie onder de aandacht van de raad kunt brengen? Neem dan contact op met de griffie.

Ingeklapt

Contactgegevens

Op werkdagen is de griffie bereikbaar via de volgende telefoonnummers:

Contactgegevens

Griffier   Mark van Oosterwijk 076-599 56 13 of 06-18608497
Loco-griffier / raadsadviseur Bas de Groot 076-599 56 35 of 06-18970107
2e Loco-griffier / administrateur   Laura van den Bogaert     076-599 57 44 of 06-18755752

 

U kunt ook - op afspraak - langskomen op het raadhuis aan de Markt 1 in Zundert.


Correspondentie kunt u richten aan:

Griffie
Gemeente Zundert
Postbus 10.001
4880 GA, Zundert
griffie@zundert.nl

 

Ingeklapt