Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De ambtenaren werkzaam bij de griffie geven gevraagd en ongevraagd advies.

De griffie bestaat uit drie medewerkers: de griffier, de loco-griffier/raadsadviseur én de 2e loco-griffier/administrateur. De griffier is de secretaris van de gemeenteraad. Daarnaast is de griffier - samen met de loco-griffier - secretaris in De Ronde. Verder is de loco-griffier secretaris van de Auditcommissie. De administrateur verzorgt alle secretariële- en administratieve werkzaamheden - waaronder de agenda`s met bijbehorende stukken -  én houdt het raadsinformatiesysteem (RIS) bij.

Jaarlijks stelt de griffie een jaarplan op, waarin staat wat de gemeenteraad van de griffie kan en mag verwachten. In bijlage 3 van dat jaarplan wordt specifiek aangegeven welke activiteiten in het lopende jaar staan gepland.

Wilt u meer weten over de raad en zijn werkzaamheden? Of hoe u het beste een kwestie onder de aandacht van de raad kunt brengen? Neem dan contact op met de griffie.

Contactgegevens

Op werkdagen is de griffie bereikbaar via de volgende telefoonnummers:

Contactgegevens

Griffier   Bas de Groot 076-599 56 35
Waarnemend griffier / raadsadviseur Vacant  
2e Loco-griffier / administrateur   Laura van den Bogaert     076-599 57 44

 

U kunt ook - op afspraak - langskomen op het raadhuis aan de Markt 1 in Zundert.


Correspondentie kunt u richten aan:

Griffie
Gemeente Zundert
Postbus 10.001
4880 GA, Zundert
griffie@zundert.nl