Inwoners aan het woord

U kunt - als inwoner - uw betrokkenheid tonen door zelf contact op te nemen met raadsleden via e-mail of telefoon.De contactgegevens van de raadsleden vindt u op de pagina 'Contactgegevens Raadsleden'. Deze contactgegevens zijn ook te verkrijgen via de griffie. 

Daarnaast kunt u uw inspreekrecht gebruiken bij de Ronde-vergaderingen of een burgerinitiatief indienen om dit - onder bepaalde voorwaarden - als onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.