Hoe spreek ik in?

De Ronde vindt plaats op dinsdag en woensdag om 20.00 uur. Bij elke Ronde is het inspreken een vast agendapunt.

U kunt zich tot 12.00 uur (op de vergaderdag) aanmelden om in te spreken via griffie@zundert.nl of 076-599 55 59.
Op de vergaderavond meldt u zich bij de griffier van dienst. U kunt daarna plaatsnemen op de publieke tribune.

De voorzitter nodigt u uit plaats te nemen achter het spreekgestoelte:

1. U krijgt gelegenheid om maximaal 5 minuten te spreken;
2. De Rondeleden kunnen vragen aan u te stellen;
3. Daarna neemt u weer plaats op de publieke tribune;
4. Nadat het agendapunt inhoudelijk is besproken, kunt u nog een korte reactie geven. Dit is niet verplicht.

Na afloop van het inspreken blijft u van harte welkom om de verdere vergadering te volgen. U kunt ook de raadzaal verlaten.

Bij vergaderingen Het Besluit is geen spreekrecht mogelijk.

Aanmelden spreekrecht en delen informatie

Aanmeldingen voor inspreken worden gepubliceerd op ons raadsinformatiesysteem. Hier kan ook de planning van desbetreffende vergadering worden bekeken.
Vergaderingen worden live uitgezonden, u bent tijdens het inspreken dus in beeld.

Het is mogelijk om voorafgaand informatie - bijvoorbeeld uw inspraaktekst - te delen met De Ronde. Mail dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering, 14.00 uur, naar de griffie.
Over ieder agendapunt wordt een advies aan de gemeenteraad geschreven, inclusief vermelding van uw naam bij het inspraakrecht. .

Dit advies vindt u, ongeveer een week na de vergadering, aan bij desbetreffende vergadering.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met de griffie via griffie@zundert.nl of 076-599 55 59.