Manier van werken

De Rekenkamercommissie stelt zelf vast wat zij onderzoekt en hoe zij het onderzoek uitvoert. Zij adviseren de gemeenteraad zonder een partijpolitiek oordeel. Ook inwoners van onze gemeente kunnen suggesties doen voor onderwerpen die zij onderzocht willen zien. Voorwaarde is wel dat het over onderwerpen gaat die voor de hele gemeente of een groot deel daarvan van belang zijn.

Samenstelling

De Rekenkamercommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, 4 raadsleden en een ambtelijk secretaris.

Privacyverklaring

Om de activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De Rekenkamercommissie verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier, deze is volledig in overeenstemming met de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Hier kunt de u de volledige Privacyverklaring van de Rekenkamercommissie lezen.

Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie neemt u contact op met de griffie.