Rekenkameronderzoeken

De Rekenkamercommissie kondigt twee nieuwe onderzoeken aan:

  • Een onderzoek naar de ontwikkeling van overheadkosten;
  • Een onderzoek naar majeure bouwprojecten.

Op dit moment oriënteert de rekenkamercommissie zich op geschikte onderzoeksbureaus die de onderzoeken kunnen uitvoeren.

Het 'Jaarprogramma 2019-2020 én het Jaarverslag 2016-2018' leest u hier.

Ingeklapt