Rekenkameronderzoeken

In 2021 doet de Rekenkamercommissie 3 onderzoeken:

  • Een onderzoek naar de ontwikkeling van overheadkosten. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad, zie het eindrapport hieronder.
  • Een onderzoek naar majeure bouwprojecten. Dit onderzoek wordt begin 2022 afgerond.
  • Een evaluatie naar het Wmo-onderzoek uit 2016 en het eindrapport Van goed naar beter. De resultaten van de evaluatie zullen begin 2022 medegedeeld worden aan de gemeenteraad.

Voor meer informatie over de onderzoeksagenda kunt u zich wenden tot de secretaris van de Rekenkamercommissie, M. Schuurmans, m.schuurmans@zundert.nl of 06 1463 3854.


Het 'Rapport onderzoek van overheadkosten' leest u hier.

Het 'Jaarprogramma 2019-2020 én het Jaarverslag 2016-2018' leest u hier.

Ingeklapt