Rekenkameronderzoeken

In 2023 staan geen rekenkameronderzoeken op het programma. Het Onderzoeksprogramma 2023-2026 leest u hier (pdf, 518 kb) . 

Als gevolg van de implementatie van de “Wet versterking decentrale rekenkamers” wordt 2023 een overgangsjaar naar een rekenkamer met een nieuwe structuur.

Voor meer informatie over de onderzoeksagenda kunt u zich wenden tot de secretaris van de Rekenkamercommissie, M. Schuurmans, m.schuurmans@zundert.nl of 06 1463 3854.