Melding

Gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd als de gemeente melding krijgt van de provincie of de politie of als door de gemeente zelf wordt vastgesteld dat gladheidsbestrijding gewenst is. In principe wordt na 22.00 uur geen actie meer ondernomen en begint de gemeente 's ochtends om 06.00 uur met strooien. In incidentele gevallen van ernstige gladheid kan hiervan worden afgeweken.

Bij speciale omstandigheden kunt u de Servicedienst van de gemeente bellen: 
076 - 599 56 00. 

Ingeklapt

Plan gladheidsbestrijding

Het college van de gemeente Zundert heeft op 23 oktober 2012 het uitvoeringsplan vastgesteld voor de gladheidsbestrijding in de gemeente Zundert. De gemeente heeft een zorgplicht voor het toegankelijk houden van gemeentelijke wegen en fietspaden, vooral bij gladheid. Een aanpassing van het plan was onder andere nodig vanwege de aanschaf van nieuw materiaal, nieuwe strooimethodes en een andere locatie voor de zoutopslag.

Er spelen verschillende dilemma's bij keuzes in gladheidsbestrijding. Iedereen wil graag zijn eigen routes tot aan de voordeur gestrooid hebben. Dit zou betekenen dat de gemeente Zundert op alle wegen en straatjes in Zundert gladheid moeten bestrijden. In het kader van kosten en duurzaamheid wordt dit niet gedaan. De mogelijkheden zijn dus begrensd en daarom moet er heel bewust gekozen worden waar wel en niet gestrooid wordt. Daarbij is er gekeken naar de verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Ingeklapt

Wettelijk verplichte routes

Bij het opstellen van het plan is gekeken naar de wettelijk verplichte routes om te strooien, op basis van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Daarnaast worden er ook routes gestrooid die vanuit het schoolverkeersveiligheidsonderzoek nodig zijn en belangrijke verbindingswegen die vanuit de historie al werden gestrooid. Het gevolg hiervan is dat niet meer zo uitgebreid gestrooid wordt als voorheen. Verder zijn er enkele locaties aangewezen voor servicestrooien. Dit zijn onder andere bushaltes en verzorgingscentra waar door de Servicedienst van de gemeente handmatig wordt gestrooid.

Ingeklapt

Wat kunt u zelf doen?

U doet uw buren, voorbijgangers én uzelf er een groot plezier mee als u de stoep rondom uw huis sneeuwvrij maakt/houdt. Haal daarom tijdig strooizout en een sneeuwschep in huis. Het werkt het beste om vers gevallen sneeuw meteen weg te schuiven naar een plaats waar niemand er last van heeft. Houd hierbij goten en rioolputten vrij van sneeuw. Als er dan nog een gladde laag achterblijft, kunt u die met zout nastrooien. Op een diepbevroren laag sneeuw of ijs werkt zout strooien minder goed, omdat dat niet in één keer al het ijs verwijdert en de bovenste dooilaag vaak weer opvriest. Strooien van zout heeft vooral zin als er overheen wordt gelopen of gereden. Gebruik niet te veel strooizout. Dit werkt beter voor de gladheidsbestrijding en is beter voor bomen en planten.

Ingeklapt

Strooiroutes