Nog niet alles is af

Net als bij een verbouwing staat ook in het nieuwe Omgevingsloket niet alles in één keer op de goede plek. Dat gaat even duren en soms gaat er iets fout. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe Omgevingswet en de andere manier van samenwerken die daarbij hoort. De komende jaren wordt het Omgevingsloket steeds verbeterd en verder uitgebreid.

Wat is het Omgevingsloket?

Het Omgevingsloket vervangt sinds 1 januari 2024 de volgende loketten:

  • Omgevingsloket online (OLO);
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM);
  • Ruimtelijkeplannen.nl;
  • Meldpunt bodemkwaliteit.

Het vernieuwde Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen

1. Check: vergunning of melding nodig

Met de Vergunningcheck weet u snel of u voor uw plan een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. U moet hiervoor een aantal vragen beantwoorden.  Op basis van de plek en activiteiten én uw antwoorden op de vragen wordt bepaald of u een vergunningplicht, meldingsplicht, of informatieplicht heeft. Het kan ook zijn dat uw project plichtenvrij is en dat u geen vergunning hoeft aan te vragen. Er geldt wel altijd een algemene zorgplicht. Dat beteken dat overheden, bedrijven én inwoners verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde leefomgeving.
 

2. Vergunning aanvragen of melding indienen

Als u een vergunning nodig heeft, kunt u deze direct aanvragen in het landelijke online Omgevingsloket. Ook kunt u een melding doen als dat voor uw project nodig is. Als u eerst een overleg wilt met uw gemeente, kunt u dit hier ook regelen. Dit heet een conceptaanvraag (ook wel conceptverzoek).
 

3. Regels op de kaart 

U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden. Op de kaart van de gemeente Zundert ziet u precies welke landelijke en lokale regels gelden op de door u gekozen locatie. Dit zijn de regels uit de omgevingsplannen van onder andere de gemeente.
 

4. Maatregelen op maat

Hier ziet u wat u moet doen om aan de regels te voldoen die horen bij uw werkzaamheden. Denk aan alle milieumaatregelen die bedrijven moeten nemen bij hun gekozen werkzaamheden.
 

5. Mijn Omgevingsloket

In Mijn Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.
Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’