Omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet

26 wetten en een paar honderd regelingen voor de omgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.
 

U krijgt te maken met de Omgevingswet, als u een vergunning aanvraagt die de omgeving beïnvloedt

Maar ook als uw buren, wij als gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving. U mag daar dan iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.
 

We gaan allemaal aan de slag met de Omgevingswet

Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van de omgeving. Wij leggen in een omgevingsplan niet alles meer tot in detail vast. Eerder, in bestemmingsplannen, deden we dit wel.

Wij gaan de plannen algemener beschrijven. Op deze manier ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Onderdeel van nieuwe initiatieven is het betrekken van belanghebbenden bij nieuwe ideeën. Wij krijgen een meer adviserende en toetsende rol.

Omgevingsplan

In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Die keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan. In het omgevingsplan staan de regels voor de fysieke leefomgeving. Die kunt u bekijken als u wilt weten welke regels en beleid gelden op een locatie en wat de ruimtelijke plannen voor de toekomst zijn.