Signalen: makkelijk melding maken

Een melding over uw woon- of leefomgeving doet u eenvoudig via Signalen. U kunt 24 uur per dag meldingen over de openbare ruimte doorgeven. U kunt hier geen meldingen doen voor aanvragen van extra parkeerplaatsen, verkeersborden of andere verkeersmaatregelen. Kijk hiervoor bij de veelgestelde vragen over verkeer en vervoer (pdf, 209 kb) .
 

Servicedienst Zundert ook telefonisch bereikbaar voor een melding

De Servicedienst Zundert is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 - 12.30 uur via (076) 599 56 00.

Storingen drukriolering

Storingen aan drukriolering kunt u telefonisch melden via (076) 599 56 00.

Ook buiten onze openingstijden: bel ons nummer en luister naar de instructies op het antwoordapparaat.

Compliment, klacht of aansprakelijkheid

Wij zijn er voor u, daarom is goede dienstverlening heel belangrijk. We willen dan ook graag weten wat u van ons vindt.

Ben u niet tevreden over een werkwijze of dienstverlening van ons? Of bent u juist blij met een aanpak of heeft een fijne dienstverlening ervaren? Laat ons dat weten. Mail uw klacht of compliment naar gemeente@zundert.nl. Alvast bedankt.

Het kan ook zijn dat u vindt dat wij aansprakelijk zijn voor schade die u heeft. U kunt dit bij ons aangeven door het formulier 'Aansprakelijkheid' in te vullen.

Meldingen voor andere organisaties

Afval

Is uw container kapot of gestolen? Of is uw afval niet opgehaald? Al uw vragen, klachten of meldingen over afvalinzameling, kunt u aan Saver doorgeven. U kunt Saver bereiken via:

T: 016 559 77 77
E: info@saver.nl
W: www.saver.nl
 

Verloren of gevonden voorwerpen

Meld een gevonden of verloren voorwerp op de website van Verloren en gevonden voorwerpen.

Meer informatie vindt u op onze webpagina ‘Verloren of gevonden voorwerpen'.
 

Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Maakt u zich ernstige zorgen over iemand in uw omgeving? Vertoont iemand verward gedrag? Brengt iemand zichzelf of anderen in gevaar? Bel dan naar het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant op 0800-5099. U kunt dag en nacht bellen.
 

MilieuKlachtenCentrale

Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in Brabant? Merkt u bodem-, lucht- of waterverontreiniging? Of ziet u afvaldumpingen? Meld dit bij de MilieuKlachtenCentrale via 073-681 28 21 of de website van de MilieuKlachtenCentrale. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Overlast houtrook

Ervaart u overlast van houtrook? Hanteer dan het volgende stappenplan:

  1. Onderzoek waar de rook vandaan komt;
  2. Ga in gesprek met de houtstokers;
  3. Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Houd dan een (foto)logboek bij voor een aantal weken. Ga op basis van de gegevens in dit logboek, nogmaals het gesprek aan;
  4. Levert bovenstaande niets op? Vraag dan, bij de gemeente Zundert of bij buurtbemiddeling, om bemiddeling;
  5. Levert bovenstaande nog niets op? Neem dan contact op met de GGD of Handhaving van de gemeente Zundert.

Overlast van houtrook is ongewenst, daarom geven wij een aantal tips voor het stoken van hout.

Meldpunt goed verhuurderschap

U kunt bij de gemeente melding maken als u vermoedt dat een verhuuder zich niet aan de regels houdt. Dat geldt voor iedereen: woninghuurders, woningzoekers, maar ook wanneer u als omwonende ongewenste praktijken signaleert. De gemelde signalen en klachten vormen een belangrijke basis voor gemeentelijke handhaving. De gemeente kan bijvoorbeeld een waarschuwing of boete geven aan de verhuurder of verhuurbemiddelaar.

Vul het formulier 'Meldpunt goed verhuurderschap' in om een melding te maken. Dit kan ook anoniem: u vult dan uw eigen persoonsgegevens niet in. Het adres van de woonruimte waar de klacht over gaat hebben wij wel nodig. Houd er rekening mee dat het bij anonieme meldingen moeilijker wordt voor ons om de melding te onderzoeken. U krijgt dan ook geen ontvangstbevestiging per mail.