Wat doet de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit?

Wij hebben te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van onze leefomgeving. Aanvragen die voor zorgen voor verandering in het aanzicht – bijvoorbeeld van een woning – worden beoordeeld door de Wat doet de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt of een aanpassing past binnen ons welstandsbeleid.

Monumentencommissie

Voor (bijna) alle veranderingen aan een gemeentelijk- of rijksmonument is een vergunning nodig. Een Monumentencommissie beoordeelt deze aanvragen. Zij overleggen één keer per maand.

Welstandsnota gemeente Zundert 2014

Welstandszorg staat voor het stukje beleid dat gemeenten in Nederland voeren om te sturen op de architectonische kwaliteit van bouwplannen. Een gemeente is de aangewezen instantie om een bouwplan (of bouwplannen) op architectonische aspecten te beoordelen. In de Welstandsnota 2014 zijn zowel algemene wetgeving en beleid als de algemene criteria, gebiedscriteria en objectcriteria aangegeven.


Elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken moet worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. Als een bouwplan niet aan de welstandseisen voldoet, mag er geen omgevingsvergunning worden afgegeven, tenzij het gemeentebestuur vindt dat andere argumenten nog zwaarder wegen.
 

Welstandsnota gemeente Zundert 2014

Deel I: Beeldkwaliteitkader (pdf, 8.784 kb) 
Deel II: Gebiedsgerichte criteria en objectcriteria (pdf, 3.412 kb) 
Deel III: Ambtelijke toetsingscriteria (pdf, 619 kb) 

Agenda overleg: Woensdag 24 april, 2024

Op woensdag 24 april worden de volgende plannen behandeld:

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand)

  • Het realiseren van een zonnekamer, Kleine Heistraat 16K162, 4884 ME Wernhout.
  • Het bouwen van een garage, alsmede het vervangen van garagedeur met kozijn, Laguitensebaan 64, 4891 XR Rijsbergen.
  • Het vervangen van een dak van het vogelrevalidatiecentrum, Luitertweg 36a, 4882 TD Klein Zundert, Verzoeklocatie 2024022200341.
  • Het renoveren van een bijgebouw, Maalbergenstraat 8b, 4884 MT Wernhout.
  • Het oprichten van een Enexis verdeelstation ref. 15321 o, Rijsbergen (RBG01) K 1488 (Breedschotsestraat naast 33).
  • Het plaatsen van een dakopbouw, De Tuintjes 1, 4881 ER Zundert.
  • Het aanbrengen van een muurschildering op de zijgevel (zichtbaar vanaf de doorgaande weg Sint Bavostraat). Sint Bavostraat 79, 4891 CH Rijsbergen ‘Het Kaffee’.
  • Het plaatsen van een dakkapel en uitbreiden/veranderen bestaande garage, Weerreys Park 1, 4881 LA Zundert.
  • Het wijzigen van een bestaande vergunning, Rustenburgstraat 14, 4881 DN Zundert.