Wat doet de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit?

Wij hebben te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van onze leefomgeving. Aanvragen die voor zorgen voor verandering in het aanzicht – bijvoorbeeld van een woning – worden beoordeeld door de Wat doet de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt of een aanpassing past binnen ons welstandsbeleid.

Monumentencommissie

Voor (bijna) alle veranderingen aan een gemeentelijk- of rijksmonument is een vergunning nodig. Een Monumentencommissie beoordeelt deze aanvragen. Zij overleggen één keer per maand.

Welstandsnota gemeente Zundert 2014

Welstandszorg staat voor het stukje beleid dat gemeenten in Nederland voeren om te sturen op de architectonische kwaliteit van bouwplannen. Een gemeente is de aangewezen instantie om een bouwplan (of bouwplannen) op architectonische aspecten te beoordelen. In de Welstandsnota 2014 zijn zowel algemene wetgeving en beleid als de algemene criteria, gebiedscriteria en objectcriteria aangegeven.


Elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken moet worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. Als een bouwplan niet aan de welstandseisen voldoet, mag er geen omgevingsvergunning worden afgegeven, tenzij het gemeentebestuur vindt dat andere argumenten nog zwaarder wegen.
 

Welstandsnota gemeente Zundert 2014

Deel I: Beeldkwaliteitkader (pdf, 8.784 kb) 
Deel II: Gebiedsgerichte criteria en objectcriteria (pdf, 3.412 kb) 
Deel III: Ambtelijke toetsingscriteria (pdf, 619 kb) 

Agenda overleg: Woensdag 14 februari, 2024

Op woensdag 14 februari worden de volgende plannen behandeld:

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand)

 • Bouwen van een MFC, Molenstraat 5, Zundert (vooroverleg)
 • Bouwen van een woning, Vagevuurstraat naast 2a, Klein Zundert
 • Bouwen van een woning, naast Prinsenstraat 46, Zundert (vooroverleg)
 • Bouwen van een loods, Rustenburgstraat 14, Zundert (vooroverleg)
 • Bouwen van een woning, plan ‘De Laguyte’, kavel 15, Rijsbergen
 • Bouwen van een woning met bijgebouw, Eendenkooistraat 4a, Achtmaal
 • Verbouwen woning, Oekelsestraat 2, Rijsbergen
 • Teelt ondersteunde voorziening, Bakkebrugstraat 2, Klein Zundert
 • Bouwen van een woning, Vagevuurstraat naast 4, Klein Zundert
 • Bouwen van een ICT mast, Bredaseweg 50, Rijsbergen
 • Bouwen van een schuur (wijziging op verleende vergunning), Raambergweg 12, Rijsbergen


  Monumentencommissie

 • Verbouwen en uitbreiden woning, Prof. van der Hoevenstraat 2, Klein Zundert
 • Bouwen van 7 woningen met berging, Achtmaalseweg 111, Zundert
 • Verbouwen bestaand pand, Roosendaalsebaan 21, Achtmaal
 • Verbouwen en uitbreiden woning, Roosendaalsebaan 10, Achtmaal
 • voorstel aanwijzing gemeentelijk monument, Vlaamse schuur, Oekelsestraat 29, Rijsbergen.