Wat doet de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit?

Wij hebben te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van onze leefomgeving. Aanvragen die voor zorgen voor verandering in het aanzicht – bijvoorbeeld van een woning – worden beoordeeld door de Wat doet de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt of een aanpassing past binnen ons welstandsbeleid.

Monumentencommissie

Voor (bijna) alle veranderingen aan een gemeentelijk- of rijksmonument is een vergunning nodig. Een Monumentencommissie beoordeelt deze aanvragen. Zij overleggen één keer per maand.

Welstandsnota gemeente Zundert 2014

Welstandszorg staat voor het stukje beleid dat gemeenten in Nederland voeren om te sturen op de architectonische kwaliteit van bouwplannen. Een gemeente is de aangewezen instantie om een bouwplan (of bouwplannen) op architectonische aspecten te beoordelen. In de Welstandsnota 2014 zijn zowel algemene wetgeving en beleid als de algemene criteria, gebiedscriteria en objectcriteria aangegeven.


Elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken moet worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. Als een bouwplan niet aan de welstandseisen voldoet, mag er geen omgevingsvergunning worden afgegeven, tenzij het gemeentebestuur vindt dat andere argumenten nog zwaarder wegen.
 

Welstandsnota gemeente Zundert 2014

Deel I: Beeldkwaliteitkader (pdf, 8.784 kb) 
Deel II: Gebiedsgerichte criteria en objectcriteria (pdf, 3.412 kb) 
Deel III: Ambtelijke toetsingscriteria (pdf, 619 kb) 

Agenda overleg: Woensdag 3 juli, 2024

Op woensdag 3 juli worden de volgende plannen behandeld:

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand)

 • Het uitbreiden van een bestaande bedrijfsloods, Beekzicht 4, Wernhout
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, Biesveld 25, Rijsbergen
 • Het vergroten van de woning en het realiseren van een pannendak, Bredaseweg 45, Klein Zundert
 • Het realiseren van een dakopbouw, Burgemeester Kievitslaan 31, Klein Zundert
 • Het veranderen van een bestaand zadeldak, Ettenseweg 49, Klein Zundert
 • Het uitbreiden/verbouwen van een bestaande bedrijfsruimte, plaatsen overkapping, Laguitensebaan 64, Rijsbergen
 • Het verbouwen van een bestaande woning, Moststraat 11, Wernhout
 • Het plaatsen van een kantoorunit, Noordhoeksestraat 2, Rijsbergen
 • Het plaatsen van een bronzen beeld op sokkel, Sint Elisabethlaan 12, Zundert
 • Het realiseren van een opbouw, Veilingstraat 20, Zundert
 • Het bouwen van een nieuwbouwwoning, Wernhoutseweg naast 75a

 

Monumentencommissie

 • Het plaatsen van een herdenkingsmonument bevrijding, Wernhoutseweg 149, Wernhout
 • Het realiseren van een aanbouw, Wernhoutseweg 151, Wernhout
 • Het herbouwen van een Vlaamse schuur, Oekelsestraat 29 Rijsbergen