Bedrijventerrein Beekzicht

Bedrijventerrein Beekzicht is gelegen in de kern Zundert. 

Op dit moment zijn er nog enkele kavels beschikbaar op bedrijventerrein Beekzicht. Heeft u interesse? Neem dan contact op via gemeente@zundert.nl of 076 - 599 56 00.
 

Actieplan toekomstbestendigheid bedrijventerrein Beekzicht

Ondernemer en gemeente hebben allebei voordeel bij een aantrekkelijk bedrijventerrein wat klaar is voor de toekomst. Waardevast vastgoed, een aantrekkelijke locatie, duurzaamheid en kostenvermindering op afval en energie, allemaal doelstellingen die belangrijk zijn met het oog op de toekomst. Om die reden wordt er per bedrijventerrein een actieplan gemaakt met verbeterpunten voor de terreinen met het oog op de toekomst. 

Het actieplan voor bedrijventerrein Beekzicht (pdf, 1.271 kb)  is op 13 februari 2024 door het college vastgesteld.

Bedrijventerrein De Ambachten

Bedrijventerrein De Ambachten is gelegen in de kern Zundert.
 

Actieplan toekomstbestendigheid bedrijventerrein De Ambachten

Ondernemer en gemeente hebben allebei voordeel bij een aantrekkelijk bedrijventerrein wat klaar is voor de toekomst. Waardevast vastgoed, een aantrekkelijke locatie, duurzaamheid en kostenvermindering op afval en energie, allemaal doelstellingen die belangrijk zijn met het oog op de toekomst. Om die reden wordt er per bedrijventerrein een actieplan gemaakt met verbeterpunten voor de terreinen met het oog op de toekomst.

Het actieplan voor bedrijventerrein De Ambachten (pdf, 1.072 kb)  is op 13 februari 2024 door het college vastgesteld.

Bedrijventerrein Hofdreef

Bedrijventerrein Hofdreef is gelegen in de kern Zundert.
 

Actieplan toekomstbestendigheid bedrijventerrein Hofdreef

Ondernemer en gemeente hebben allebei voordeel bij een aantrekkelijk bedrijventerrein wat klaar is voor de toekomst. Waardevast vastgoed, een aantrekkelijke locatie, duurzaamheid en kostenvermindering op afval en energie, allemaal doelstellingen die belangrijk zijn met het oog op de toekomst. Om die reden wordt er per bedrijventerrein een actieplan gemaakt met verbeterpunten voor de terreinen met het oog op de toekomst.

Het actieplan voor bedrijventerrein Hofdreef wordt op dit moment gemaakt.

Bedrijventerrein Molenzicht

Bedrijventerrein Molenzicht is gelegen in de kern Zundert.
 

Actieplan toekomstbestendigheid bedrijventerrein Molenzicht

Ondernemer en gemeente hebben allebei voordeel bij een aantrekkelijk bedrijventerrein wat klaar is voor de toekomst. Waardevast vastgoed, een aantrekkelijke locatie, duurzaamheid en kostenvermindering op afval en energie, allemaal doelstellingen die belangrijk zijn met het oog op de toekomst. Om die reden wordt er per bedrijventerrein een actieplan gemaakt met verbeterpunten voor de terreinen met het oog op de toekomst.

Het actieplan voor bedrijventerrein Molenzicht wordt op dit moment gemaakt.

Bedrijventerrein Waterman

Bedrijventerrein Waterman is gelegen in de kern Rijsbergen.
 

Actieplan toekomstbestendigheid bedrijventerrein Waterman

Ondernemer en gemeente hebben allebei voordeel bij een aantrekkelijk bedrijventerrein wat klaar is voor de toekomst. Waardevast vastgoed, een aantrekkelijke locatie, duurzaamheid en kostenvermindering op afval en energie, allemaal doelstellingen die belangrijk zijn met het oog op de toekomst. Om die reden wordt er per bedrijventerrein een actieplan gemaakt met verbeterpunten voor de terreinen met het oog op de toekomst.

Het actieplan voor bedrijventerrein Waterman wordt op dit moment gemaakt.

Bedrijventerrein Waterman 2

Bedrijventerrein Waterman 2 is gelegen in de kern Rijsbergen.
 

Actieplan toekomstbestendigheid bedrijventerrein Waterman 2

Ondernemer en gemeente hebben allebei voordeel bij een aantrekkelijk bedrijventerrein wat klaar is voor de toekomst. Waardevast vastgoed, een aantrekkelijke locatie, duurzaamheid en kostenvermindering op afval en energie, allemaal doelstellingen die belangrijk zijn met het oog op de toekomst. Om die reden wordt er per bedrijventerrein een actieplan gemaakt met verbeterpunten voor de terreinen met het oog op de toekomst.

Het actieplan voor bedrijventerrein Waterman 2 wordt op dit moment gemaakt.

Bedrijventerrein Business Centre Treeport

Het thematische bedrijventerrein Business Centre Treeport (BCT) wordt het hart van de ‘boomteelt business’ van Zundert en de wijde omgeving. Handel, logistiek, promotie, onderzoek en onderwijs vormen de kernactiviteiten. Het BCT biedt ook ruimte aan gelieerde bedrijven, zoals toeleveranciers, mechanisatiebedrijven, bedrijven die organische stof en grondstoffen verwerken, bedrijven in de groenvoorziening, etc.