Bedrijventerrein Beekzicht

Bedrijventerrein Beekzicht is gelegen in de kern Zundert. 

Op dit moment zijn er geen kavels meer beschikbaar op bedrijventerrein Beekzicht. Wilt u op de wachtlijst geplaatst worden? Neem dan contact op met Eva Kierczak. Zij is te bereiken per mail op: e.kierczak@zundert.nl of (076) 599 56 00.

Bedrijventerrein De Ambachten

Bedrijventerrein De Ambachten is gelegen in de kern Zundert. 

Bedrijventerrein Hofdreef

Bedrijventerrein Hofdreef is gelegen in de kern Zundert.

Bedrijventerrein Molenzicht

Bedrijventerrein Molenzicht is gelegen in de kern Zundert.

Bedrijventerrein Waterman

Bedrijventerrein Waterman is gelegen in de kern Rijsbergen.

Bedrijventerrein WonenWerkenWaterman

De gemeente Zundert en WonenWerkenWaterman B.V. werken samen aan de ontwikkeling van de locatie 'WonenWerkenWaterman' in Rijsbergen. Er zijn afspraken gemaakt over de bouw van 76 wooneenheden, Warandepark, en de realisatie van 19 bedrijfskavels.

De locatie wordt begrensd door de Ettenseweg, bedrijventerrein De Waterman I, sportpark De Laguiten en woonwijk De Warande en is één van de grootste ontwikkellocaties uit de Structuurvisie Rijsbergen 2020.

In het plangebied zijn 19 bedrijfskavels opgenomen variërend van 690 m² tot 2.530 m² groot en bedoeld voor bedrijven die horen in de milieucategorie 2 en 3.1. Het totale bedrijventerrein is ca. 2,5 ha groot. Op de bedrijfskavels die tegen het Woongebied aanliggen, Warandepark, zit een wijzigingsbevoegdheid. Dit betekent dit dat het college kan besluiten deze strook te herbestemmen tot woningbouw.

Grootte

2,5 hectare
Kavels: 690 m² – 2.530 m²

Interesse?

Informatie via ontwikkelaar Nico Mol: nicomol@lyricsconsultancy.nl.

Business Centre Treeport

Het Business Centre Treeport (BCT) is een internationale ontwikkeling van Treeport die de grens van Nederland en België overstijgt. Dat vraagt om grensoverschrijdende samenwerking en afstemming. Het netwerk Treeport laat zien dat grensverleggende samenwerking mogelijk is. In West Brabant (NL) en de Noordelijke Kempen (B) werken honderden ondernemingen in de boomteelt: kwekers, handelaren, leveranciers, logistieke bedrijven. De markt is competitief, maar er zijn veel gedeelde belangen die de ‘werelden’  laat samenkomen. 

60 hectare boomteelt business

Het totale BCT is ruim 60 hectare groot, waarvan 10 hectare is gelegen op Belgisch grondgebied. Het terrein wordt optimaal ontsloten op de bestaande ontsluitingswegen aan de A16/E19. Er zijn voldoende mogelijkheden voor koop en/of huur van bedrijfslocaties of bedrijfsruimten.
Het thematische bedrijventerrein wordt het hart van de ‘boomteelt business’ van Zundert en de wijde omgeving. Handel, logistiek, promotie, onderzoek en onderwijs vormen de kernactiviteiten. Het BCT biedt ook ruimte aan gelieerde bedrijven, zoals toeleveranciers, mechanisatiebedrijven, bedrijven die organische stof en grondstoffen verwerken, bedrijven in de groenvoorziening, etc.

Aanjager

Treeport is de aanjager en regisseur van het BCT. En dat is Treeport niet zonder reden. Al sinds de oprichting van Treeport wordt er gedacht en gesproken over een ‘Boomteelt Business Centrum’ als kans voor de sector om een stevige positie te verwerven in de gehele kolom van de boomteelt. Zundert staat bekend als het grootste productiegebied van Nederland en Treeport bouwt dit uit naar het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa.