Bedrijventerrein Beekzicht

Bedrijventerrein Beekzicht is gelegen in de kern Zundert. De officiële opening van het bedrijventerrein was op 21 januari 2015.

Grootte

5,9 hectare netto
Kavels: 1.000 – 5.000 m²

Kenmerken

De bedrijfskavels zijn zowel in de milieucategorie 2 als in de milieucategorie 3 beschikbaar. Daarnaast is er een variatie in maximale bouwhoogte mogelijk. In de strook aangrenzend aan de achtertuinen van de woningen aan de Wernhoutseweg is de maximale bouwhoogte 8 meter en verderop het terrein bedraagt deze 15 meter.

Interesse?

Heeft u interesse heeft in een bedrijfskavel op Beekzicht of meer informatie wilt ontvangen over de beschikbare kavels, neem dan contact op met relatiemanager Eva Kierczak. Zij is te bereiken per mail op: e.kierczak@zundert.nl of (076) 599 56 00.

Ingeklapt

Bedrijventerrein De Ambachten

Bedrijventerrein De Ambachten is gelegen in de kern Zundert. 

Ingeklapt

Bedrijventerrein Hofdreef

Bedrijventerrein Hofdreef is gelegen in de kern Zundert.

Ingeklapt

Bedrijventerrein Molenzicht

Het bedrijfsverzamelgebouw op Molenzicht is bedoeld voor kleine bedrijven, die een eigen ruimte willen kopen. Het vormt een aanvulling op het bestaand aanbod voor huisvesting van bedrijven in Zundert.

Grootte

In totaal zijn er negen flexibele bedrijfskavels beschikbaar tot 3.000 m2. Daarnaast is één perceel gereserveerd voor de corsobouwplaats van Buurtschap Markt. De kavel voor Buurtschap Markt is al daadwerkelijk vergeven aan het buurtschap.

De zone is bedoeld voor bedrijven met een hoogwaardige uitstraling. Het beeldkwaliteitplan maakt integraal onderdeel uit van het bestemmingsplan en geeft de gewenste uitstraling aan.
In totaal is het gebied 1,7 hectare netto groot.
Kavels: tot 3.000 m².
9 bedrijfskavels 

Ontsluiting

Vanaf de rotonde Akkermolenweg is een uitvoegstrook voor bestemmingsverkeer naar de bedrijvenzone aangelegd. Op het bedrijventerrein gaat straks eenrichtingverkeer gelden. De uitgang is voorzien aan de zuidzijde ter hoogte van de Bredaseweg.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Zundert, (076) 599 56 00 of rechtstreeks  met relatiemanager Eva Kierczak. Zij is te bereiken per e-mail op e.kierczak@zundert.nl of (076) 599 56 00.

Ingeklapt

Bedrijventerrein Waterman

Bedrijventerrein Waterman is gelegen in de kern Rijsbergen.

Ingeklapt

Bedrijventerrein WonenWerkenWaterman

De gemeente Zundert en WonenWerkenWaterman B.V. werken samen aan de ontwikkeling van de locatie 'WonenWerkenWaterman' in Rijsbergen. Er zijn afspraken gemaakt over de bouw van 76 wooneenheden, Warandepark, en de realisatie van 19 bedrijfskavels.

De locatie wordt begrensd door de Ettenseweg, bedrijventerrein De Waterman I, sportpark De Laguiten en woonwijk De Warande en is één van de grootste ontwikkellocaties uit de Structuurvisie Rijsbergen 2020.

In het plangebied zijn 19 bedrijfskavels opgenomen variërend van 690 m² tot 2.530 m² groot en bedoeld voor bedrijven die horen in de milieucategorie 2 en 3.1. Het totale bedrijventerrein is ca. 2,5 ha groot. Op de bedrijfskavels die tegen het Woongebied aanliggen, Warandepark, zit een wijzigingsbevoegdheid. Dit betekent dit dat het college kan besluiten deze strook te herbestemmen tot woningbouw.

Grootte

2,5 hectare
Kavels: 690 m² – 2.530 m²

Interesse?

Informatie via ontwikkelaar Nico Mol: nicomol@lyricsconsultancy.nl.

Ingeklapt

Business Centre Treeport

Het Business Centre Treeport (BCT) is een internationale ontwikkeling van Treeport die de grens van Nederland en België overstijgt. Dat vraagt om grensoverschrijdende samenwerking en afstemming. Het netwerk Treeport laat zien dat grensverleggende samenwerking mogelijk is. In West Brabant (NL) en de Noordelijke Kempen (B) werken honderden ondernemingen in de boomteelt: kwekers, handelaren, leveranciers, logistieke bedrijven. De markt is competitief, maar er zijn veel gedeelde belangen die de ‘werelden’  laat samenkomen. 

60 hectare boomteelt business

Het totale BCT is ruim 60 hectare groot, waarvan 10 hectare is gelegen op Belgisch grondgebied. Het terrein wordt optimaal ontsloten op de bestaande ontsluitingswegen aan de A16/E19. Er zijn voldoende mogelijkheden voor koop en/of huur van bedrijfslocaties of bedrijfsruimten.
Het thematische bedrijventerrein wordt het hart van de ‘boomteelt business’ van Zundert en de wijde omgeving. Handel, logistiek, promotie, onderzoek en onderwijs vormen de kernactiviteiten. Het BCT biedt ook ruimte aan gelieerde bedrijven, zoals toeleveranciers, mechanisatiebedrijven, bedrijven die organische stof en grondstoffen verwerken, bedrijven in de groenvoorziening, etc.

Aanjager

Treeport is de aanjager en regisseur van het BCT. En dat is Treeport niet zonder reden. Al sinds de oprichting van Treeport wordt er gedacht en gesproken over een ‘Boomteelt Business Centrum’ als kans voor de sector om een stevige positie te verwerven in de gehele kolom van de boomteelt. Zundert staat bekend als het grootste productiegebied van Nederland en Treeport bouwt dit uit naar het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa.

Ingeklapt