Steun voor zelfstandigen (Bbz)

Als zelfstandig ondernemer kunt u in (tijdelijke) financiële problemen komen. Soms heeft u dan recht op financiële ondersteuning of hulp om vanuit een bijstandsuitkering een eigen bedrijf te beginnen. Op de website van het Werkplein Hart van West-Brabant vindt u meer informatie.  

Uitkering voor oudere ex-ondernemers (IOAZ)

Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Kijk op de website van het Werkplein Hart van West-Brabant voor meer informatie.

Social Return On Investment (SROI)

Iedereen verdient een kans op werk. Daarom vragen wij opdrachtnemers – in het geval van een aanbesteding – mensen die kans te geven. Dit heet Social Return On Investment (SROI).

Het idee is simpel: bij grotere aanbestedingen vragen wij leveranciers om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor de uitvoering van de opdracht.

Dus, gaat u aan de slag voor gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen of Zundert? En heeft u een SROI-verplichting? Neem dan contact op met de coördinator SROI van het Werkplein Hart van West-Brabant. Samen gaan jullie op zoek naar geschikte kandidaten of een andere invulling.

Kijk voor meer informatie over de SROI op de website van het Werkplein West-Brabant.

Noodfonds Energie Zundert

De stijging van de energieprijzen raakt ons allemaal. Zo ook maatschappelijke organisaties en het midden- en klein bedrijf (het mkb). Kan uw midden- en klein bedrijf (mkb) of maatschappelijke organisatie de hoge energierekening niet meer betalen? Misschien kunt u dan gebruik maken van het Noodfonds Energie Zundert.

U leest er alles over op onze webpagina ‘Noodfonds Energie Zundert’.