Kosten

Bewijs van in leven zijn: € 8,30
Attestatie de vita: € 16,60

Soorten

Er zijn 2 soorten bewijs van in leven zijn:

  • Bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  • Attestatie de vita die is ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze is voor gebruik in het buitenland. Bijvoorbeeld als u recht heeft op pensioen vanuit het buitenland.

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

  • Uzelf.
  • Uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u.