Kosten

Bewijs van in leven zijn: € 7,60
Attestatie de vita: € 13,20

Ingeklapt

Soorten

Er zijn 2 soorten bewijs van in leven zijn:

 • Bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
 • Attestatie de vita die is ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze is voor gebruik in het buitenland. Bijvoorbeeld als u recht heeft op pensioen vanuit het buitenland.
Ingeklapt

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs.
 • Als u die heeft: brief pensioenfonds.
 • Geld: het uittreksel betaalt u bij de aanvraag contant of met pin.

Bent u door iemand gemachtigd om een bewijs van in leven zijn aan te vragen, dan neemt u mee:

 • Machtigingsformulier.
 • Doktersverklaring van de persoon die u gemachtigd heeft.
 • Uw eigen identiteitsbewijs.
 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft of een kopie ervan.
 • Geld: het uittreksel betaalt u bij de aanvraag contant of met pin.
Ingeklapt

Wie kan het uittreksel aanvragen?

U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita aanvragen voor:

 • Uzelf.
 • Uw kind dat jonger is dan 18 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Vraagt u een attestatie de vita aan, dan moet uw kind meekomen naar het raadhuis.

Als u niet zelf naar het raadhuis kunt komen, kunt u iemand machtigen om het voor u aan te vragen. U heeft dan wel een doktersverklaring nodig waaruit blijkt dat u niet persoonlijk aan de balie kunt komen. Bij een attestatie de vita is machtigen niet mogelijk, behalve als u in het buitenland woont.

Ingeklapt