Wet Digitale Overheid (WDO)

De Wet Digitale Overheid (WDO) verplicht overheidsinstanties om hun websites én applicaties Digitaal Toegankelijk in te richten. Dit houdt in: volgens de overheidsstandaard WCAG 2.1, niveau AA. Daarnaast moeten wij verantwoording afleggen over hoe wij bezig zijn met de Wet Digitale Overheid. Deze verantwoording staat in zogenaamde toegankelijkheidsverklaringen. 

Toegankelijkheidsverklaringen

Testrapporten

Hieronder staan testrapporten die zijn opgesteld door een onafhankelijke testinstantie:

PDF-formulieren

De webrichtlijnen voor Digitale Toegankelijkheid, stellen (hoge) eisen aan PDF-documenten. Op dit moment voldoen wij niet volledig aan deze eisen. De komende jaren vervangen wij PDF-documenten door toegankelijke bestanden.

Problemen met toegankelijkheid melden

Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van informatie op onze website? Of heeft u vragen over de toegankelijkheid? Neem dan contact op met de webmaster via: webmaster@zundert.nl.

Geef hierbij aan:

  • Tegen welk probleem u aanloopt; 
  • Op welke pagina dit probleem zich voordoet;
  • Welke browser u gebruikt (bv. Google Chrome of Internet Explorer);
  • Of u hulpmiddelen als voorleessoftware e.d. gebruikt.