Lijstnummers en kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Zundert

Lijstnummering

Lijstnummer

naam partij

Lijsttrekker

1

CDA

Twan Zopfi

2

Dorpsbelangen

Johan de Beer

3

VVD

Lauran Geus

4

OPZ Onafhankelijke Partij Zundert

André Gulden

5

Ondernemend Platteland

Ellie Kools-Hereijgers

6

Democraten 66

Leezan van Wijk

Lokaal Perspectief

Geert Aerts


Voorlopige Kandidatenlijsten (PDF, 90 kb) . De definitieve kandidatenlijsten worden op 19 februari 2018 bekend gemaakt. 

Stembureaus in gemeente Zundert


Op 21 maart 2018 zijn de stembureaus geopend vanaf 07.30 uur tot 21.00 uur.

Stembureaus met een * zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Adressen stembureaus

1

Gemeentehuis Zundert *

Markt 1

4881 CN Zundert

2

St. Annaschool

Berkenlaan 156-158

4881 XE Zundert

3

Gebouw Thebe *

Beukenlaan 5

4881 AK Zundert

4

De Willaert *

Burg. Manderslaan 53

4881 EH Zundert

5

Tenniscentrum De Leeuwerik

Leeuwerikstraat 27

4881 WZ Zundert

6

Gemeenschapshuis Wierenbos *

Diepstraat 12

4884 AB Wernhout

7

Gemeenschapshuis 't Gouwe Hart *

Van den Berghstraat 2a

4885 AH Achtmaal

8

Ouderencentrum Levenslust *

Klein Zundertseweg 60

4882 BH Klein Zundert

9

Dorpshuis Amarant *

Leijakkerplein 3

4891 NS Rijsbergen

10

Koutershof (bibliotheek) *

Koutershof 6

4891 CJ Rijsbergen

11

Dienstencentrum De Rijserf *

Rijserf 1

4891 XL Rijsbergen

 

 

Zittingen hoofdstembureau en centraal stembureau gemeente Zundert

Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen en een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) plaats.
Voordat u naar de stembus kunt moeten heel veel zaken voorbereid worden; door de gemeente, maar ook door de deelnemende politieke partijen. In de voorbereidingen is een belangrijke rol weggelegd voor het hoofdstembureau en het centraal stembureau. Het hoofdstembureau treedt voor wat betreft de verkiezing van de leden van de gemeenteraad tevens op als het centraal stembureau. Beide organen toetsen de voorbereidingen, het verloop en de uitslag van de verkiezingen aan dat wat in de Kieswet en de Wet raadgevend referendum staat.

Hieronder treft u een overzicht aan van de zittingen van het hoofdstembureau en het centraal stembureau, wat beide organen op die zittingen toetsen en besluiten, en welke stukken wanneer ter openbare kennisgeving worden gebracht.

Politieke partijen die geregistreerd staan en deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, leveren op 5 februari 2018 hun kandidatenlijsten in. Vervolgens controleert het centraal stembureau in een besloten zitting op 6 februari 2018, om 16.00 uur, de kandidatenlijsten op de vereisten van de Kieswet. Verzuimen kunnen tot 9 februari 2018, uiterlijk 15.00 uur, hersteld worden door de indieners. 

Direct na de zitting worden het van de zitting opgemaakte proces-verbaal en de kandidatenlijsten voor een ieder ter inzage gelegd. 

Op 9 februari 2018 vindt om 16.00 uur een openbare zitting plaats van het centraal stembureau over:

 • de geldigheid van de kandidatenlijsten;
 • handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;
 • handhaving van de geplaatste aanduiding;
 • het nummeren van de kandidatenlijsten.

Direct na de zitting worden het van de zitting opgemaakte proces-verbaal en de overige stukken voor een ieder ter inzage gelegd.

Op 23 maart 2018 vindt om 10.00 uur een openbare zitting van het hoofdstembureau plaats tot vaststelling van de uitkomst van de stemming van de gemeenteraadsverkiezingen als van de stemming van het raadgevend referendum, direct gevolgd door een openbare zitting van het centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

De opgemaakte processen-verbaal worden direct na de zitting voor een ieder ter inzage gelegd. Voorts kan via onze website www.zundert.nl hiervan kennis worden genomen.

Bovengenoemde zittingen vinden plaats in het gemeentehuis aan de Markt 1 in Zundert. Aldaar kunnen ook de voor een ieder ter inzage gelegde stukken worden ingezien.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste tellers voor op de stembureaus in de gemeente Zundert

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Bovendien wordt op dezelfde dag een  landelijk referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen en de veiligheidsdiensten. Wij zijn op zoek naar enthousiaste tellers voor op het stembureau.

Wat houdt de functie van teller in?

Na 21.00 uur, wanneer de stemming is gesloten zullen de tellers samen met de voorzitter en de stembureauleden de uitgebrachte stemmen tellen. Hierna stelt de voorzitter de aantallen kiezers vast en verwerkt de voorlopige en de definitieve uitslagen. Tot slot wordt het stemmateriaal ingepakt en het stemlokaal opgeruimd, waarna de voorzitter de materialen naar het gemeentehuis brengt.

Werktijden

Je werkt vanaf 20:45 uur tot het einde van de werkzaamheden. 

Wie zoeken wij?

 • Inwoners van 18 jaar of ouder;
 • MBO werk- en denkniveau;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Geen fysieke beperkingen die het op de grond tellen belemmeren;
 • Nauwkeurig;
 • Stressbestendig;
 • Teamspeler.

Vergoeding

De vergoeding die je ontvangt bedraagt € 50 en wordt binnen twee weken na de stemdag overgemaakt op je rekening. Het is een bruto vergoeding en je bent zelf verantwoordelijk voor het (zo nodig)opgeven van deze inkomsten aan de Belastingdienst.

Aanmelden en contact

Je kunt je aanmelden als teller door een mail te sturen naar: burgerzaken@zundert.nl.

Graag ontvangen wij in de mail de volgende gegevens:
Naam, adres, geboortedatum, IBAN nummer bankrekening t.n.v. (tenaamstelling rekening), telefoonnummer, wel of geen ervaring in een stembureau.

Zodra bekend is op welk stembureau je bent ingedeeld ontvang je van ons een email.

Registreren naam partij, ondersteuningsverklaringen en kandidaatstelling

Iedere politieke groepering kan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing welke worden gehouden op 21 maart 2018. Bij een nieuwe deelname moet een aantal stappen doorlopen worden zoals registratie, het inleveren van ondersteuningsverklaringen en kandidaatstelling. Aan elke stap zijn wettelijke eisen en termijnen gesteld. Op de website van de Kiesraad  staan de stappen beschreven.  

Bekendmaking kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zundert maakt het volgende bekend: 

 1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Zundert plaatshebben. 
 2. Op die dag kunnen bij de afdeling Burgerzaken aan het adres Markt 1, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd. 
 3. De benodigde formulieren voor: 
 • de lijsten van kandidaten (model H 1); 
 • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9); 
 • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1); 
 • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en 
 • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. 

4.  Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer  NL 97 BNGH 0285075012 ten name van Gemeente Zundert, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend. 

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door: 

Bureau verkiezingen
Markt 1
4881 CN Zundert. 

Plaats: Zundert
Datum: donderdag 11 januari 2018

De voorzitter voornoemd,

L.C. Poppe-de Looff