Lijsten

Machtigen

U kunt een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dit kan op de volgende manieren: 

 

Een andere kiezer in de gemeente Zundert machtigen (onderhandse volmacht):

Dit gebeurt door invulling en ondertekening van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas door u en de persoon die gemachtigd wordt. De gemachtigde moet op 9 april in Zundert als kiezer geregistreerd zijn. De gemachtigde moet naast zijn eigen identiteitsbewijs een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau. U kunt de volmacht intrekken voordat uw gemachtigde voor u heeft gestemd.

 

Een andere kiezer die niet in de gemeente Zundert woont te machtigen (machtigen op schriftelijk verzoek):

Hiervoor moeten u en uw gemachtigde een formulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen' (bij 'Downloads' onderaan deze pagina) invullen en ondertekenen. De gemachtigde moet op 9 april in een Nederlandse gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het formulier moet uiterlijk op 20 mei zijn ingediend bij de gemeente Zundert. Als het verzoek wordt ingewilligd dan ontvangt uw gemachtigde een volmachtbewijs. Deze volmacht kan niet worden ingetrokken.

U kunt het formulier ook per e-mail (burgerzaken@zundert.nl) opvragen.

Voorwaarden

 • Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.
 • De volmachtgever kan zelf niet meer stemmen.
 • De gemachtigde moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.
 • Een identiteitsbewijs mag op 24 mei niet langer dan vijf jaar verlopen zijn (geldig tot 24 mei 2014 of een latere datum).
 • Heeft de gemachtigde en/of de volmachtgever niet de Nederlandse nationaliteit maar is wel een Europees burger dan moet deze geregistreerd zijn als kiezer.

Processen-verbaal

Donderdag 23 mei waren het verkiezingen voor het Europees Parlement, hieronder staan de processen-verbaal per stembureau:

Procesverbaal per stembureau in de gemeente Zundert

Europees Parlement

PV N10-1 Stembureau 1 (PDF, 1.803 kb) 

PV N10-1 Stembureau 2 (PDF, 1.872 kb) 

PV N10-1 Stembureau 3 (PDF, 1.794 kb) 

PV N10-1 Stembureau 4 (PDF, 1.770 kb) 

PV N10-1 Stembureau 5 (PDF, 1.830 kb) 

PV N10-1 Stembureau 6 (PDF, 1.789 kb) 

PV N10-1 Stembureau 7 (PDF, 1.773 kb) 

PV N10-1 Stembureau 8 (PDF, 1.758 kb) 

PV N10-1 Stembureau 9 (PDF, 1.780 kb) 

PV N10-1 Stembureau 10 (PDF, 1.849 kb) 

PV N10-1 Stembureau 11 (PDF, 1.777 kb) 

PV N11 Vaststelling aantal stemmen gemeente Zundert (PDF, 1.146 kb) 

Stembureaus gemeente Zundert

De stembureaus verdeeld over de kernen zijn: 

Achtmaal:

 • 't Gouwe Hart, Van Den Berghstraat 2a

Klein Zundert: 

 • Levenslust, Klein Zundertseweg 60

Rijsbergen: 

 • Bibliotheek, Koutershof 6
 • Dorpshuis Amarant, Leijakkerplein 3
 • Rijserf, Gommerstraat

Wernhout: 

 • Gemeenschapshuis Wierenbos, Diepstraat 12

Zundert:

 • CultuurCentrum Zundert, Molenstraat 5
 • St. Annaschool, Berkenlaan 156
 • Thebe, Beukenlaan 5
 • De Willaert, Burg. Manderslaan 53
 • Tenniscentrum De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 27

De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur en toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. 's Ochtends ligt er van 07.30 tot 12.00 uur een kandidatenlijst in braille op het stembureau in de Willaert, van 13.00 tot 16.00 uur ligt deze lijst op het stembureau in het Rijserf.

U bent vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Neem, naast uw stempas(sen), ook een geldig identiteitsbewijs. Voor de verkiezingen geldt dat dit identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kan identificeren, mag u niet stemmen.