Als Europees inwoner stemmen in Nederland

Wanneer u als inwoner van Nederland wilt stemmen, terwijl u de nationaliteit heeft van een andere EU-lidstaat, registreert u zich bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
U kunt dit doen via de Y32 verklaring. U kunt zich voor de aanstaande Europees Parlementsverkiezing registreren uiterlijk op de 44e dag voor de dag van die verkiezing.

Ondersteuningsverklaring

Vanaf dinsdag 9 april tot en met dinsdag 23 april kunt u, als inwoner van de gemeente Zundert,  tijdens de openingstijden terecht op het raadhuis, Markt 1 in Zundert, voor het ondertekenen van een ondersteuningsverklaring.
 

U moet het ingevulde model H4 (Ondersteuningsverklaring) (pdf, 122 kb)  in het bijzijn van een ambtenaar aan de balie Burgerzaken ondertekenen. U moet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs

Openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag           van 09.00 uur tot 17.00 uur
vrijdag                                        van 09.00 uur tot 12.30 uur

U hoeft hier geen afspraak voor te maken.

Indien er na de datum kandidaatstelling (23 april 2024) nog gebreken zijn dan kunt u op donderdag 25 april en vrijdag 26 april van 09.00-17.00 uur een nieuwe ondersteuningsverklaring  ondertekenen.