Over de tijdelijke opvanglocatie

De gemeente Zundert is van plan om een tijdelijke opvang voor asielzoekers te openen op De Krabbebossen, want de nood voor asielopvang is heel hoog. De verwachting is dat dit aantal alleen maar verder oploopt. Dit betekent een grote druk op alle gemeenten om nieuwe opvangplekken te openen. Zo ook in onze gemeente. In dit proces houden wij graag de regie, zodat er een azc komt die aansluit bij onze eigen, lokale voorwaarden.

De gemeente wil daarnaast werk maken van de toekomst van De Krabbebossen. Daarom starten we tijdens de duur van de opvang, ook met de toekomstplannen. Samen met de eigenaar van De Krabbebossen.

De gesprekken met het COA en de eigenaar zijn afgerond

De gemeente Zundert heeft met het COA en met de eigenaar van De Krabbebossen voorlopige afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn nog niet definitief. In mei neemt de gemeente de tijd om deze afspraken door te nemen met omwonenden. Tijdens die gesprekken is er aandacht voor de vragen van mensen en hoe het COA en de gemeente daarmee omgaan. Op 16 mei heeft de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen meegegeven aan het college van B&W. Daarna neemt het college van B&W een besluit over de komst van een tijdelijke opvang.

Ingeklapt

Nieuws

- 16 mei 2023: Raadsvergadering over de komst van de opvang: link

- 10 mei 2023: Dialoogavond met omwonenden: het verslag

- 2 mei 2023: persbericht

- 22 september 2022: persbericht

Ingeklapt

Veelgestelde vragen

Waarom een opvang in onze gemeente?

De nood voor asielopvang is heel hoog. De verwachting is dat dit aantal alleen maar verder oploopt. Dit betekent een grote druk op alle gemeenten om nieuwe opvangplekken te openen. Zo ook in onze gemeente. In dit proces houden wij graag de regie, zodat er een azc komt die aansluit bij onze eigen, lokale voorwaarden.
 

Waarom op deze locatie?

De Krabbebossen is in onze gemeente de meest geschikte locatie voor de opvang van asielzoekers. De locatie is vrijwel direct beschikbaar en geschikt voor de opvang van asielzoekers.
 

Hoe lang blijft deze opvang op De Krabbebossen?

Het gaat om een tijdelijke opvanglocatie voor drie tot vijf jaar.
 

Wanneer gaat de opvang van start?

Dat is nog niet bekend. De gemeente en het COA hebben nu voorlopig afspraken gemaakt. De gemeente gaat in mei in gesprek met omwonenden en de gemeenteraad. Daarna neemt het college van B&W een definitief besluit.
 

Is dit een aanmeldcentrum?

Nee, het is een regionale opvanglocatie. Als een asielzoeker naar Nederland komt, gaat hij of zij eerst naar een aanmeldcentrum in Ter Apel of Budel. Daarna verhuist iemand naar een andere opvanglocatie, afhankelijk van het aanvraagproces.
 

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, AZC's - wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asielaanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in azielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.
 

Hoeveel asielzoekers komen er?

De Krabbebossen zou plek kunnen bieden aan 50 alleenstaande jongeren (AMV’ers) en 140 asielzoekers.
 

Om welke mensen gaat het? En waar komen ze vandaan?

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, volwassenen kinderen en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert continue. Het is daarom niet mogelijk om duidelijke uitspraken te doen over wie er naar Rijsbergen komen. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen.
 

Hoe kom ik in contact met het COA?

Zodra het besluit over de opvanglocatie is genomen, zijn er verschillende manieren op in contact te komen met het COA: 

  • Een locatiemanager van het COA is het eerste aanspreekpunt.
  • Er komt een omwonendenoverleg. Dit wordt al voor de opening van het azc opgestart en vindt daarna regulier plaats.   
  • Er komt een telefonisch en online meldpunt over de opvanglocatie.
  • Er komt 24 uur per dag beveiliging op en om de locatie.

 

Wat doet het COA?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Zie ook: www.coa.nl

Ingeklapt

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Dan staan wij u graag te woord. Stuur een e-mail naar krabbebossen@zundert.nl of bel naar de gemeente op tel nr 076 – 599 56 00. U kunt zich ook abonneren op een nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden van ontwikkelingen. Stuur hiervoor een mail naar krabbebossen@zundert.nl.

Ingeklapt