Contactgegevens

De locatie is 24 uur per dag bereikbaar. Dit zijn de contactgegevens:

 • e-mail: FMZrijsbergen@coa.nl
 • telefoon: 06 - 11 07 15 34
 • adres: Bredaseweg 50, 4891 SJ Rijsbergen

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Mail naar FMZrijsbergen@coa.nl

Over de tijdelijke opvanglocatie

Op 2 februari 2024 opende het COA een asielopvang op De Krabbebossen in Rijsbergen. Het AZC biedt plaats aan 140 reguliere asielzoekers en 50 alleenstaande minderjarigen vreemdelingen (AMV). 

De opvang is tijdelijk voor de duur van drie jaar, met mogelijkheid tot twee keer een jaar verlenging. Tijdens de duur van het AZC, start de eigenaar van De Krabbebossen, samen met de gemeente, met de toekomstplannen voor de herontwikkeling van De Krabbebossen. 

 

Nieuws

 • 9 juni 2023: Gemeente Zundert stemt in met de komst van de tijdelijke opvang: persbericht
 • 16 mei 2023: Raadsvergadering over de komst van de opvang: link
 • 10 mei 2023: Dialoogavond met omwonenden: het verslag (pdf, 219 kb) 
 • 2 mei 2023: Voorlopige afspraken over een tijdelijke opvang voor asielzoekers: persbericht
 • 22 september 2022: Aankondiging van de plannen: persbericht

Veelgestelde vragen

Waarom een opvang in onze gemeente?

De nood voor asielopvang is heel hoog. De verwachting is dat dit aantal alleen maar verder oploopt. Dit betekent een grote druk op alle gemeenten om nieuwe opvangplekken te openen. Zo ook in onze gemeente. In dit proces houden wij graag de regie, zodat er een azc komt die aansluit bij onze eigen, lokale voorwaarden.

Waarom op deze locatie?

De Krabbebossen is in onze gemeente de meest geschikte locatie voor de opvang van asielzoekers. De locatie is vrijwel direct beschikbaar en geschikt voor de opvang van asielzoekers.

Hoeveel asielzoekers wonen er?

De Krabbebossen biedt plek aan 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) en 140 reguliere asielzoekers.

Hoe lang blijft deze opvang op De Krabbebossen?

Het gaat om een tijdelijke opvanglocatie voor drie tot vijf jaar.

Is dit een aanmeldcentrum?

Nee, het is een regionale opvanglocatie. Als een asielzoeker naar Nederland komt, gaat hij of zij eerst naar een aanmeldcentrum in Ter Apel of Budel. Daarna verhuist iemand naar een andere opvanglocatie, zoals de regionale opvanglocatie op De Krabbebossen. 
 

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, AZC's - wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asielaanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in azielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.
 

Om welke mensen gaat het? En waar komen ze vandaan?

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, volwassenen kinderen en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert continue. Het is daarom niet mogelijk om duidelijke uitspraken te doen over wie er naar Rijsbergen komen. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen.
 

Hoe kom ik in contact met het COA?

 • De locatie is 24 uur per dag bereikbaar. Er is een telefonisch en online meldpunt over de opvanglocatie: FMZrijsbergen@coa.nl en tel. nr. :  06 - 11 07 15 34. 
 • Er is 24 uur per dag beveiliging 
 • De locatiemanager van het COA is het eerste aanspreekpunt.
 • Er is een omwonendenoverleg. Dit vindt regulier plaats.

Wat doet het COA?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Zie ook: www.coa.nl