Wat doet de Welstandscommissie?

Wij hebben te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van onze leefomgeving. Aanvragen die voor zorgen voor verandering in het aanzicht – bijvoorbeeld van een woning – worden beoordeeld door de Welstandscommissie.

De Welstandscommissie beoordeelt of een aanpassing past binnen ons welstandbeleid.

 

Monumentencommissie

Voor (bijna) alle veranderingen aan een gemeentelijk- of rijksmonument is een vergunning nodig. Een Monumentencommissie beoordeelt deze aanvragen. Zij overleggen één keer per maand.

Ingeklapt

Welstandsnota gemeente Zundert 2014

Welstandszorg staat voor het stukje beleid dat gemeenten in Nederland voeren om te sturen op de architectonische kwaliteit van bouwplannen. Een gemeente is de aangewezen instantie om een bouwplan (of bouwplannen) op architectonische aspecten te beoordelen. In de Welstandsnota 2014 zijn zowel algemene wetgeving en beleid als de algemene criteria, gebiedscriteria en objectcriteria aangegeven.


Elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken moet worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. Als een bouwplan niet aan de welstandseisen voldoet, mag er geen omgevingsvergunning worden afgegeven, tenzij het gemeentebestuur vindt dat andere argumenten nog zwaarder wegen.
 

Welstandsnota gemeente Zundert 2014

Deel I: Beeldkwaliteitkader (pdf, 8.784 kb) 
Deel II: Gebiedsgerichte criteria en objectcriteria (pdf, 3.412 kb) 
Deel III: Ambtelijke toetsingscriteria (pdf, 619 kb) 

Ingeklapt

Agenda overleg: Dinsdag 26 september, 2023

Op dinsdag 26 september behandelen de welstand- en monumentencommissie de volgende plannen:

Welstandcommissie

 • Veranderen en vergroten van een woning, Oude Heistraat 11 in Wernhout
 • Herbouwen van een schuur, Rucphenseweg 1a in Klein Zundert
 • Bouwen van een woning met een vergunning vrij te bouwen bijgebouw, ZDT02-E-5553 (Molendreef) in Zundert
 • Realiseren van een nieuwbouwwoning, RBG01-B-5202 in Rijsbergen
 • Plaatsen van nieuwe kozijnen en isoleren van het dak, Kerkakkerstraat 14 in Rijsbergen
 • Plaatsen van een paardenstal, Nieuwmoerseweg 16 in Achtmaal
 • Realiseren van een nieuwbouwwoning, RBG01-B-5236 in Rijsbergen
 • Realiseren van een opbouw op de woning, Kardinaal Frankenbergstraat 20 in Rijsbergen      
 • Verbouwen van een bestaande woning, Heistraat 5 in Rijsbergen
 • Realiseren van een nieuwbouwwoning, Hoefstraat kavel 5 in Rijsbergen
 • Plaatsen van een nieuwe schuur, Nieuwmoerseweg 30 in Achtmaal
 • Plaatsen van 2 warmtepompen op het dak van 2 woonzorggebouwen, t Hofke 1-4 en de Gouwberg 9-11 in Rijsbergen
 • Verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning, Grote Heistraat 18 in Wernhout
 • Realiseren van een nieuwbouwwoning, Hoefstraat kavel 19 in Rijsbergen
 • Realiseren van 4 appartementen, naast Bredaseweg 14 in Zundert
 • Het realiseren van een woning, Hoefstraat kavel 23 in Rijsbergen
 • Het realiseren van een woning, Bloemenlaan 11 in Klein Zundert

Monumentencommissie

 • Verbouwen van een winkel naar appartementen, Molenstraat 23 in Zundert
 • Realiseren van een aanbouw, Wernhoutseweg 151 in Wernhout
 • Verbouwen van een woonboerderij naar 5 wooneenheden, Achtmaalseweg 111 in Zundert
 • Uitbreiden van een woning en realiseren van een B&B in de schuur, Bigtelaar 5 in Rijsbergen
Ingeklapt