Wat doet de Welstandscommissie?

Wij hebben te maken met ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van onze leefomgeving. Aanvragen die voor zorgen voor verandering in het aanzicht – bijvoorbeeld van een woning – worden beoordeeld door de Welstandscommissie.

De Welstandscommissie beoordeelt of een aanpassing past binnen ons welstandbeleid.

 

Monumentencommissie

Voor (bijna) alle veranderingen aan een gemeentelijk- of rijksmonument is een vergunning nodig. Een Monumentencommissie beoordeelt deze aanvragen. Zij overleggen één keer per maand.

Ingeklapt

Welstandsnota gemeente Zundert 2014

Welstandszorg staat voor het stukje beleid dat gemeenten in Nederland voeren om te sturen op de architectonische kwaliteit van bouwplannen. Een gemeente is de aangewezen instantie om een bouwplan (of bouwplannen) op architectonische aspecten te beoordelen. In de Welstandsnota 2014 zijn zowel algemene wetgeving en beleid als de algemene criteria, gebiedscriteria en objectcriteria aangegeven.


Elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken moet worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. Als een bouwplan niet aan de welstandseisen voldoet, mag er geen omgevingsvergunning worden afgegeven, tenzij het gemeentebestuur vindt dat andere argumenten nog zwaarder wegen.
 

Welstandsnota gemeente Zundert 2014

Deel I: Beeldkwaliteitkader
Deel II: Gebiedsgerichte criteria en objectcriteria
Deel III: Ambtelijke toetsingscriteria

Ingeklapt

Agenda overleg: Dinsdag 9 mei, 2023

Op dinsdag 9 mei behandelt de welstandcommissie de volgende plannen:

  • Het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de kozijnindeling, Biesveld 19, Rijsbergen;
  • Het bouwen van een woning, Kavel 6, Weidepracht, Klein Zundert;
  • Het bouwen van een woning, Kavel 3, Weidepracht, Klein Zundert;
  • Het bouwen van 7 Tiny Houses, Achtmaalseweg 111, Zundert;
  • Het verbouwen van een schuur, Achtmaalseweg 111, Zundert;
  • Het verbouwen van een woning, Achtmaalseweg 111, Zundert;
  • Het vergroten van een woning, Moststraat 11, Wernhout;
  • Het bouwen van een vervangende woning, Mereltjesstraat 2a, Wernhout.
Ingeklapt