Algemene informatie

Het kan gebeuren dat uw woning langer te koop staat. U kunt dan te maken krijgen met dubbele woonlasten. Wellicht biedt de Leegstandwet uitkomst. Via deze wet krijgt u de mogelijkheid om uw woning, die te koop staat, tijdelijk te verhuren. Hierbij zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Aan het verhuren van uw huis via deze wet zijn wel voorwaarden verbonden.

Van belang is dat de hypotheekverstrekker toestemming geeft om uw huis te verhuren. Ook heeft u een leegstandvergunning van de gemeente nodig.

U kunt in aanmerking komen voor een leegstandvergunning wanneer uw woning:

  • Leeg staat;
  • Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning); of
  • In de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels bewoond is geweest (of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest); of
  • In de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan, slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest. 

Daarnaast kan woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning voor een leegstandvergunning in aanmerking komen. Ook voor woonruimte in een gebouw bestemd voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie en/of onderwijs dat in afwachting is van een bepaalde andere bestemming, kan de Leegstandwet van toepassing zijn. Er zullen wel bewijzen moeten worden overgelegd dat de bestemming wordt gewijzigd of dat de woning wordt gesloopt of aanzienlijk wordt gerenoveerd. De sloop of renovatie zal binnen redelijke termijn moeten plaatsvinden.

Voorwaarden

Als u uw woning wilt verhuren via de Leegstandwet, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • De huurovereenkomst wordt voor tenminste zes maanden aangegaan;
  • De opzegtermijn voor de huurder is maximaal één maand;
  • De opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal drie maanden;
  • De huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat de vergunning eindigt; 
  • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgesteld; 
  • In de huurovereenkomst staat duidelijk dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet.

Duur leegstandvergunning

De leegstandvergunning geldt voor maximaal vijf jaar. Voor woonruimte in gebouwen, zoals kantoren of scholen, is de maximale duur van de vergunning tien jaar.

Maximum

Een eigenaar kan maximaal twee koopwoningen tegelijk verhuren.

Kosten

Een vergunning voor tijdelijk verhuren via de Leegstandswet kunt u aanvragen bij de gemeente Zundert. Hieraan zijn kosten verbonden. 
De behandelkosten voor een aanvraag tijdelijke verhuur zijn €210,50.

Informatie en aanvragen

Meer informatie

De huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan. In de huurovereenkomst moet staan hoe lang de vergunning geldig is. De Vereniging Eigen Huis heeft bijvoorbeeld een modelhuurovereenkomst opgesteld. 

Indienen aanvraag

Een aanvraag om een vergunning op grond van de Leegstandwet kunt u doen via onderstaand formulier. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Zundert via 076 - 599 56 00 of gemeente@zundert.nl.