Starterslening aanvragen

Wilt u een Starterslening aanvragen? Dan hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Een verklaring van de koper(s) (voorzien van een handtekening) dat u jonger bent dan 35 jaar;
  • De huidige adresgegevens;
  • Een verklaring van de aanvrager dat dit huis het eerste koophuis is (met handtekening);
  • Het adres van het nieuwe huis en de aankoopprijs.
  • Aanvrager moet nationale hypotheekgarantie (NHG) aanvragen en krijgen. Graag een bewijs/verklaring meesturen.

Deze kunt u opsturen naar gemeente@zundert.nl. Als alles in orde is en er is nog voldoende budget voor de Starterslening, sturen we een Toewijzingsbrief. Deze brief is nodig om de Starterslening digitaal aan te kunnen vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 076 – 599 56 00.