Wat kunt u doen?

U kunt het e-formulier ‘Tegemoetkoming in planschade’ invullen. Het is bij dit formulier mogelijk om bijlagen toe te voegen. Bijvoorbeeld een kopie van het eigendomsbewijs of foto’s die uw aanvraag ondersteunen. U betaalt €300,- voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Zodra wij dit bedrag binnen hebben, nemen wij uw aanvraag in behandeling. In de procedureverordening staat welke stappen wij nemen. Kennen wij u een tegemoetkoming toe, dan krijgt u deze €300,- terug.

Wat gebeurt er precies?

  • Wij sturen uw aanvraag om tegemoetkoming in planschade naar een onafhankelijk adviseur;
  • De onafhankelijk adviseur neemt contact op met uw als aanvrager, ons als gemeente en eventueel met derde-belanghebbende(n) als een ontwikkelaar om informatie te verzamelen. Daarna komt de adviseur bij u kijken;
  • De adviseur maakt een conceptadvies;
  • U als aanvrager, wij als gemeente én eventueel de derde-belanghebbende(n) kunnen reageren op het conceptadvies;
  • De adviseur stelt een definitief advies op;
  • Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over uw aanvraag.

De planschadeprocedure neemt meestal een halfjaar tot één jaar in beslag. Dit kan langer duren, bijvoorbeeld als de adviseur meer informatie nodig heeft.