Regelen: u heeft een Nederlandse nationaliteit

Woonde u al eerder in Nederland, komt u voor het eerst naar Nederland of woonde u voor 1994 voor het laatst in Nederland? Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen.

Regelen: geen NL-nationaliteit, maar wel rechtmatig verblijf

U heeft rechtmatig verblijf als u:

U kunt uw verhuizing doorgeven bij de gemeente. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar het raadhuis voor de inschrijving.

Regelen: geen NL-nationaliteit, geen rechtmatig verblijf

U heeft een geldige verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).  Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar het raadhuis voor de inschrijving. Uw inschrijving is definitief zodra de gemeente een melding van de IND krijgt dat u rechtmatig in Nederland verblijft.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van elke persoon.
  • Reisdocument of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Als u geboren bent in het buitenland: een recent afschrift van de geboorteakte. Dit mag niet langer dan zes maanden geleden zijn afgegeven.
    Daarnaast - indien van toepassing - een uittreksel van de huwelijksakte, afschrift van de echtscheidingsakte, of afschrift van de overlijdensakte van uw partner.
  • Voor burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba: een bewijs van uitschrijving.
  • Huur- of koopcontract van uw woning of toestemming van de hoofdbewoner bij wie u gaat inwonen. Een verklaring van toestemming stelt u zelf op en wordt door u beiden ondertekend.

Let op: alleen Engelse, Franse of Duitse akten worden geaccepteerd. Documenten in een andere taal moeten worden vertaald door een be√ędigd vertaler. De documenten moeten, afhankelijk van het land van afgifte, voldoen aan de legalisatievoorschriften