Regels voor verhuurders

Dit zijn de regels voor verhuurders

Particuliere verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten zich aan een aantal regels houden. Deze gelden ook voor woningcorporaties en werkgevers die woonruimte voor buitenlandse werknemers regelen.

De verhuurder:

 • mag niet discrimineren;
 • mag niet bedreigen of bang maken;
 • mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen;
 • moet een schriftelijke huurovereenkomst opstellen;
 • rekent alleen servicekosten die in de wet staan (zie Burgerlijk Wetboek art. 259 en 261 van Boek 7).
 • mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen
 • moet huurders goed en schriftelijk informeren over:
  • de rechten en plichten van de huurder (die niet in de huurovereenkomst staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer de huurder die terugkrijgt als de huurovereenkomst eindigt
  • contactinformatie zodat de huurder de verhuurder kan bereiken
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag van de gemeente
  • de servicekosten door middel van een compleet overzicht van de kosten.

Meldpunt goed verhuurderschap

U kunt bij de gemeente melding maken als u vermoedt dat een verhuuder zich niet aan de regels houdt. Dat geldt voor iedereen: woninghuurders, woningzoekers, maar ook wanneer u als omwonende ongewenste praktijken signaleert. De gemelde signalen en klachten vormen een belangrijke basis voor gemeentelijke handhaving. De gemeente kan bijvoorbeeld een waarschuwing of boete geven aan de verhuurder of verhuurbemiddelaar.

Melding maken

Vul het formulier 'Meldpunt goed verhuurderschap' in om een melding te maken. Dit kan ook anoniem: u vult dan uw eigen persoonsgegevens niet in. Het adres van de woonruimte waar de klacht over gaat hebben wij wel nodig. Houd er rekening mee dat het bij anonieme meldingen moeilijker wordt voor ons om de melding te onderzoeken. U krijgt dan ook geen ontvangstbevestiging per mail.

 

Melding gedaan, wat nu?

Wij denken met u mee en geven u graag advies. Waar nodig verwijzen we u door naar andere bevoegde instanties. In sommige gevallen nemen we contact op voor meer informatie (tenzij u anoniem hebt gemeld). De gemeente kan uiteindelijk overgaan tot waarschuwen of boetes geven.

Andere klachten?

Heeft u vragen over over huurprijzen, servicekosten of onderhoud? Kijk dan eens op de website van de Huurcommissie. U kunt ook terecht bij het Juridisch Loket Breda voor hulp met juridische informatie, tips en voorbeeldbrieven.