College van B&W

De portretfoto's van wethouders Zopfi, Kok en De Beer zijn gemaakt door Sandragrafie.

Nevenfuncties collegeleden

Ingeklapt

Burgemeester Joyce Vermue

J.G.P. (Joyce) Vermue

Burgemeester
(076) 599 56 00
burgemeester@zundert.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie bestuur en beleid en veerkrachtig bestuur
 • Integrale handhaving
 • Algemene juridische zaken en juridische kwaliteitszorg
 • Intergemeentelijke en internationale samenwerking & jumelage
 • Communicatie en voorlichting
 • Coördinatie wijk- en buurtgericht werken (burgerparticipatie)
 • Burgerzaken en dienstverlening
 • Straatnamen

Bestuursopdracht:

 • Communicatie

Vervanger 

Wethouder A.F. Zopfi


Nevenfuncties:

 • Vice-Voorzitter Stichting Margriet van de Laer (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Overhoofdman Gilde Sint Willibrordus en Gilde Sint Jan (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Erevoorzitter Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Overdeken Gilde Sint Joris (ambtsgebonden, onbezoldigd).
Ingeklapt

Wethouder Twan Zopfi

A.F. (Twan) Zopfi (CDA) 

Wethouder (eerste loco-burgemeester)
(076) 599 56 00
t.zopfi@zundert.nl

Portefeuille

 • Zorg en welzijn
 • Werk en inkomen
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Sport en cultuur
 • Wmo/leerplicht

Bestuursopdracht

 • Sport

Vervanger

Burgemeester J.G.P. Vermue

Ingeklapt

Wethouder Patrick Kok

ing. P. (Patrick) Kok (VVD)

Wethouder (tweede loco-burgemeester)
(076) 599 56 00
p.kok@zundert.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Mobiliteit
 • Openbare werken

Bestuursopdrachten

 • Vrijkomende agrarische bebouwing
 • Zuidelijke verkeersontsluiting

Vervanger

Wethouder J.C.M. de Beer

Ingeklapt

Wethouder Johan de Beer

J.C.M. (Johan) de Beer (Dorpsbelangen)

Wethouder (derde loco-burgemeester)
(076) 599 56 00
J.de.Beer@zundert.nl

Portefeuille

 • Financiën
 • Onderwijs
 • Duurzaamheid, milieu en afval
 • Economie
 • Personeel en organisatie
 • Informatiebeleid en automatisering/archief
 • Toerisme en recreatie

Bestuursopdrachten

 • Onderwijshuisvesting
 • Bedrijventerreinen

Vervanger

Wethouder P. Kok


Nevenfuncties:

 • Lid streeknetwerk Landstad De Baronie (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid stuurgroep Van Gogh Nationaal Park i.o. (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie (ambtsgebonden, onbezoldigd);
 • Voorzitter Georganiseerd Overleg (ambtsgebonden, onbezoldigd).
Ingeklapt

Gemeentesecretaris Freek Compagne


J.W.F. (Freek) Compagne

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur
(076) 599 56 00
f.compagne@zundert.nl

 

Nevenfuncties

 • Rekenkameradviseur bij de Rekenkamer Landerd tot 31 december 2022, bezoldigd;
 • Docent/trainer bij de Bestuursacademie Nederland, bezoldigd.
Ingeklapt