Ambassadeurs

De gemeente Zundert heeft 4 ambassadeurs, zij leggen verbinding tussen inwoners en de gemeente en gaan graag met u in gesprek over vragen en ideeën. Iedere dorpskern heeft een eigen ambassadeur. 


Hoe kunt u de ambassadeur bereiken?

De ambassadeurs zijn regelmatig werkzaam in de dorpskernen, dit doen zij tijdens het maandelijkse inloopspreekuur. De inloopspreekuren in de kernen zijn op de volgende tijdstippen en locaties:

Dorpskernen Spreekuur Locatie

Achtmaal    

Eerste dinsdag van de maand, 
15.00 - 17.00 uur
Dorpshuis de Nachtegaal, 
Van den Berghstraat 2

Klein Zundert   

Laatste dinsdag van de maand,
15.00 - 17.00 uur
Levenslust, 
Klein Zundertseweg 60

Rijsbergen

Eerste dinsdag van de maand,
18.00 - 19.30 uur
Koutershof, 
Koutershof 4

Wernhout

Laatste donderdag van de maand,   
15.00 - 17.00 uur
Gemeenschapshuis Wierenbos,   
Diepstraat 12

Zundert

Eerste donderdag van de maand
18.00 - 19.30 uur
Sportcafé De Cup, 
Onder de Mast 4a

Naast de spreekuren zijn de ambassadeurs te bereiken via ambassadeurs@zundert.nl, 076-599 56 00 en hun Facebookpagina.

Ingeklapt

Dorpsraden

Binnen de gemeente Zundert zijn 4 dorpsraden actief. Zij behartigen de belangen van hun dorpsbewoners en zetten zich in voor het bevorderen van de leefbaarheid in hun dorp. De gemeente en dorpsraden werken op diverse thema's nauw samen.

Stichting Dorpsraad Achtmaal

Secretariaat: Mevr. S. van Laerhoven, Buntweg 5, 4885 KT Achtmaal
secretaris@dorpsraadachtmaal.nl
www.dorpsraadachtmaal.nl


Stichting Dorpsraad Klein Zundert

Secretariaat: Mevr. E. Schrauwen-Bastiaansen
secretaris@kleinzundert.info
www.kleinzundert.info


Stichting Dorpsraad Wernhout

Secretariaat: Dhr. C.A.M. Oostvogels, Sint Janshof 16, 4884 BJ Wernhout
info@dorpsraadwernhout.nl
www.dorpsraadwernhout.nl
 

Stichting Dorpsraad Rijsbergen

Secretariaat: Mevr. A. Van Dam
www.dorpsraadrijsbergen.nl

Ingeklapt

Uitdaagrecht

Meer informatie over het Uitdaagrecht vindt u op onze webpagina 'Uitdaagrecht'.

Ingeklapt