Ambassadeurs

De gemeente Zundert heeft 4 ambassadeurs, zij leggen verbinding tussen inwoners en de gemeente en gaan graag met u in gesprek over vragen en ideeën. Iedere dorpskern heeft een eigen ambassadeur. 


Hoe kunt u de ambassadeur bereiken?

De ambassadeurs zijn regelmatig werkzaam in de dorpskernen, dit doen zij tijdens het maandelijkse inloopspreekuur. De inloopspreekuren in de kernen zijn op de volgende tijdstippen en locaties:

Dorpskernen Spreekuur Locatie

Achtmaal    

Eerste dinsdag van de maand, 
15.00 - 17.00 uur
Dorpshuis de Nachtegaal, 
Van den Berghstraat 2

Klein Zundert   

Laatste dinsdag van de maand,
15.00 - 17.00 uur
Levenslust, 
Klein Zundertseweg 60

Rijsbergen

Eerste dinsdag van de maand,
18.00 - 19.30 uur
Koutershof, 
Koutershof 4

Wernhout

Laatste donderdag van de maand,   
15.00 - 17.00 uur
Gemeenschapshuis Wierenbos,   
Diepstraat 12

Zundert

Eerste donderdag van de maand
18.00 - 19.30 uur
Sportcafé De Cup, 
Onder de Mast 4a

Naast de spreekuren zijn de ambassadeurs te bereiken via ambassadeurs@zundert.nl, 076-599 56 00 en hun Facebookpagina.

Ingeklapt

Dorpsraden

Binnen de gemeente Zundert zijn 4 dorpsraden actief. Zij behartigen de belangen van hun dorpsbewoners en zetten zich in voor het bevorderen van de leefbaarheid in hun dorp. De gemeente en dorpsraden werken op diverse thema's nauw samen.

Stichting Dorpsraad Achtmaal

Secretariaat: Mevr. S. van Laerhoven, Buntweg 5, 4885 KT Achtmaal
secretaris@dorpsraadachtmaal.nl
www.dorpsraadachtmaal.nl


Stichting Dorpsraad Klein Zundert

Secretariaat: Mevr. E. Schrauwen-Bastiaansen
info@kleinzundert.info
www.kleinzundert.info


Stichting Dorpsraad Wernhout

Secretariaat: Dhr. C.A.M. Oostvogels, Sint Janshof 16, 4884 BJ Wernhout
info@dorpsraadwernhout.nl
www.dorpsraadwernhout.nl
 

Stichting Dorpsraad Rijsbergen

Secretariaat: Mevr. A. Van Dam
www.dorpsraadrijsbergen.nl

Ingeklapt

Inwonersplatform Samen Zundert

Wij nodigen u uit om in een vroeg stadium mee te denken met onze plannen. Via het inwonersplatform Samen Zundert kunt u op deze plannen reageren. Bijvoorbeeld door een voorkeur kenbaar te maken of te stemmen. Het is ook mogelijk om eigen initiatieven te delen, die in het belang zijn van onze gemeenschap. Samen maken we Zundert.

Burgemeester Vermue: ´Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners meedenken en meedoen bij plannen en projecten van de gemeente. Zoals bij nieuwe bouwplannen in je eigen omgeving. Of bij het Uitdaagrecht. Het recht waar je de gemeente kan uitdagen om een taak over te nemen. En dat is maar goed ook. Want inwoners weten heel goed wat er in hun omgeving speelt en waar waarde aan wordt gehecht. In onze gemeenschap leven bevlogen en betrokken inwoners met waardevolle kennis over de eigen leefomgeving. Het zou jammer zijn als we dit niet benutten om samen onze gemeente mooier te maken. Ik nodig daarom iedereen uit om deel te nemen aan het platform Samen Zundert'.

 

Doet u ook mee?

Iedereen boven de 16 jaar kan reageren via het digitale platform www.samenzundert.nl. Hoe dit gaat staat op de website uitgelegd. Om te reageren op onderwerpen of initiatieven meldt u uzelf aan. Nadat u zich heeft aangemeld, laat u een reactie achter. Heeft u vragen of lukt het aanmelden niet? Bel dan naar de gemeente via 076-596 5600.

Ga direct naar www.samenzundert.nl.

Ingeklapt

Uitdaagrecht

Meer informatie over het Uitdaagrecht vindt u op onze webpagina 'Uitdaagrecht'.

Ingeklapt