De gemeente Zundert zoekt jou!

Wij willen een zelfstandige gemeente zijn die flexibel meebeweegt met de maatschappij. Hiervoor zijn wij op zoek naar jou! Ben jij onze nieuwe:

Ingeklapt

Uitvoerend beleidsmedewerker Sociaal Domein (28 uur)

Wie zijn wij?

“Gemeente Zundert staat voor groen, gedreven en gemeenschapszin. Daarom bieden wij onze inwoners en ondernemers volop ruimte en support tot initiatief en zelfontplooiing”.

De opgaven die op lokale overheden afkomen zijn steeds vaker complex en veelomvattend. Dit vraagt om een integrale aanpak waarbij over de grenzen van bestaande systemen, structuren, organisaties en regels wordt gekeken. Daarom heeft gemeente Zundert zich ontwikkeld tot een netwerkgemeente. Als netwerkgemeente werken we intensief samen met andere gemeenten, inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen en ondernemingen. Door samen te werken, versterken we de kwaliteit van de dienstverlening en de toegankelijkheid van het gemeentebestuur.

De 3 pijlers van onze organisatie zijn: autonomie, betekenisvolle bijdrage en leren & ontwikkelen.

Wij werken met 140 collega’s programmatisch, opgavegericht en in samenwerking met partners. We verbinden en co-creëren.

 

Hoe ziet je baan eruit?

In deze functie ben je programma breed werkzaam binnen de beleidsterreinen WMO, jeugdwet, participatie, onderwijs, sport en huisvesting. Als uitvoerend beleidsmedewerker draag je zorg voor de uitvoering van het beleid op lokaal en regionaal niveau. Je bent ondersteunend aan de beleidsmedewerkers, onderhoudt de contacten met onze netwerkpartners en bent zowel in als extern de verbindende factor binnen de verschillende beleidsterreinen.  

Deze rol vraagt om een goede samenwerking en afstemming met de beleidsmedewerkers. Daarnaast is het van belang om inzicht te hebben in de verschillende beleidsterreinen waardoor je verbanden en daarmee koppelingen kunt leggen.

 

Wie ben jij?

Je bent een enthousiaste en initiatiefrijke professional die over minimaal HBO werk- en denkniveau beschikt. Je hebt affiniteit met het programma en het werken in de publieke sector.

Je bent gericht op het verbinden en samenwerken binnen en buiten de organisatie. Dit vraagt om goede communicatie en schriftelijke vaardigheden en jezelf kunnen presenteren. Je hebt het lef om buiten kaders te denken en te handelen waarbij je de kwaliteit niet uit het oog verliest.

Omdat het een instapfunctie betreft, is de functie ook geschikt als je wel affiniteit maar nog weinig tot geen ervaring binnen het vakgebied sociaal domein hebt.

 

Wat bieden wij?

Onze netwerkorganisatie geeft je de ruimte en de kansen om jezelf te blijven ontwikkelen. Met elkaar behalen we de resultaten die de burger van ons verwacht. Onze missie, visie en opgezette beleidsprogramma’s zijn hierbij leidend.

We doen dit door onze talenten in beeld te houden. Zo vervul je de rol die bij je past. Je wordt hierbij gecoacht door in- of externe coaches. Ook kun je bij onszelf de rol van coach krijgen als dit jouw talent is.

Het salaris bij deze functie is maximaal € 4.208, - bruto per maand (cao-gemeenten schaal 9) op basis van een 36-urige werkweek. Je ontvangt daarnaast een individueel keuzebudget van 17,05% van je salaris. Dit keuzebudget bouw je maandelijks op. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je je keuzebudget besteedt.

Gemeente Zundert heeft een modern arbeidsvoorwaardenpakket. Dit pakket kent o.a. flexibele werktijden, betaald ouderschapsverlof en aankoop van verlofuren. Ook kennen we een fiscaal gunstige fietsregeling een thuiswerkvergoeding en een vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer. Om jezelf te blijven ontwikkelen hebben we volop ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden binnen onze eigen Zundert Academy.

Ben je na een eerste gesprek door naar de volgende ronde? Dan zal een talentenscan deel uitmaken van het tweede gesprek.

 

Interesse?

Denk jij bij ons het verschil te kunnen maken? Dan ben jij aan Zet! Solliciteer dan direct. Stuur je CV en motivatiebrief in voor 29 augustus 2022 via het sollicitatieformulier bij deze functie op de website van Werken in West-Brabant.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Karlijn Mol (Programma coördinator Zorg & Sociaal Domein) via telefoonnummer 076-599 56 00.

We kijken uit naar je reactie!

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Ingeklapt

Adviseur Integrale Zorg (22 uur)

Krijg je er energie van om de expert te zijn in complexe casuïstiek binnen ons programma Sociaal en Vitaal Zundert én kan jij onze netwerkpartners en interne collega’s adviseren in de aanpak van domein overstijgende casussen op het gebied van de WMO, jeugd en participatie(wet)? Dan is deze functie iets voor jou!

 

Waar ben je zoal mee bezig?

 • Je handelt in casuïstiek waar dit nodig is, adviseert en hebt inhoudelijk mandaat om domein overstijgende acties uit te zetten. Je neemt verantwoording en regie in deze casuïstiek;
 • Je neemt het initiatief voor een ketenoverleg. Ook maak je de keuze voor de samenstelling van het ketenoverleg in die specifieke casus en zit je het overleg voor;
 • Je doorziet verhoudingen, let op veranderingen en voert domein overstijgende regie;
 • Je denkt in oplossingen en sluit aan bij de behoeften van de inwoner/het gezin;
 • Je weet de weg naar voorzieningen in het voorliggend veld (bijvoorbeeld jongerenwerk of maatschappelijk werk) goed te vinden;
 • Je voert regie over het trajectplan van de casus en houdt zicht op de afhandeling van afspraken. Je bent niet degene die zelf zorg verleent, het is voornamelijk een coördinerende functie. Voor zorg schakel je de keten in. Gedurende het proces bewaak je de resultaten; 
 • Je beweegt je tussen het programma’s Sociaal en Vitaal Zundert en Veiligheid, en legt hiermee de verbinding tussen zorg en veiligheid;
 • Je ziet toe op een duidelijke verbetering van de kwaliteit van zorg, welzijn en veiligheid binnen de gemeente Zundert.
 • Je bent een spil tussen beleid en uitvoering van complexe problematiek en doet voorstellen ter verbetering van processen;
 • Je bent de vaste contactpersoon voor ketenpartners, neemt namens de gemeente zitting in het MASS en werkt nauw samen met je collega’s van veiligheid. Ook breng je richtlijnen over de samenwerking met Veilig Thuis, GGZ, Politie, Werkplein, CJG, WMO en gemeenten scherper in beeld en past deze nieuwe, effectieve en resultaatgerichte werkwijze vanuit het perspectief van de klant toe.

 

Wie ben jij?

Je bent een bevlogen professional die vanuit zijn of haar expertise een bijdrage wilt leveren aan het behandelen van complexe casuïstiek en het voorkomen hiervan. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je bent in staat om je aan te passen aan de omgeving waarin de complexiteit speelt. Je hebt het vermogen om te relativeren.  Deze vaardigheden weet je optimaal te gebruiken in samenwerkingsrelaties, overleg en situaties met tegenstrijdige belangen en verantwoordelijkheden. Daarnaast ben je toegankelijk in contact, ben je een geboren netwerker en in staat verder dan de vastgestelde kaders te kijken. Je hebt een natuurlijke manier van leiding en regie nemen. Tenslotte heb je een planmatige en procesmatige manier van werken, die resultaat- en kwaliteitsverhogend is. Je vindt het leuk om praktische en methodische werkprocessen op te zetten.

Je beschikt daarnaast over:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Kennis van de bijdrage en rol van de verschillende disciplines binnen het sociale domein.

 

Wie zijn wij?

De opgaven die op lokale overheden afkomen zijn steeds vaker complex en veelomvattend. Dit vraagt om een integrale aanpak waarbij over de grenzen van bestaande systemen, structuren, organisaties en regels wordt gekeken. Daarom heeft gemeente Zundert zich ontwikkeld tot een netwerkgemeente die intensief samenwerkt met andere gemeenten, met inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen en ondernemingen. Door samen te werken worden de kwaliteit van de dienstverlening en de toegankelijkheid van het gemeentebestuur versterkt.

In onze organisatie ontbreekt een sterke hiërarchie waardoor we snel, met elkaar en in contacten met externen, kunnen schakelen en dingen voor elkaar kunnen krijgen.

Wij werken met 140 collega’s programmatisch, opgavegericht en in samenwerking met partners. We verbinden en co-creëren.

“Gemeente Zundert staat voor groen, gedreven en gemeenschapszin. Daarom bieden wij onze inwoners en ondernemers volop ruimte en support tot initiatief en zelfontplooiing”.

De 3 pijlers van onze organisatie zijn: autonomie, betekenisvolle bijdrage en leren & ontwikkelen.

 

Wat bieden wij?

Onze netwerkorganisatie geeft je de ruimte en de kansen om jezelf te blijven ontwikkelen. Met elkaar behalen we de resultaten die de inwoner van ons verwacht. Onze missie, visie en opgezette beleidsprogramma’s zijn hierbij leidend.

We doen dit door onze talenten in beeld te houden zodat je de rol vervult die bij je past. Je wordt hierbij gecoached door interne coaches. Ook kun je bij ons zelf de rol van coach krijgen als dit jouw talent is.

Deze rol is ingeschaald in salarisschaal 10. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk!

Komen we na een eerste kennismakingsgesprek samen tot de conclusie dat jij de kandidaat bent die deze rol kan vervullen, dan volgt een talentenscan waar we in het tweede gesprek verder op doorpraten.

 

Interesse?

Denk jij bij ons het verschil te kunnen maken? Dan ben jij aan Zet! Solliciteer dan direct. Stuur je CV en motivatiebrief voor 24 augustus in middels het sollicitatieformulier behorende bij deze functie op de website van Werken in West-Brabant.

Gesprekken zullen in verband met de vakantieperiode in overleg worden ingepland.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Karlijn Mol (programmacoördinator) via ons algemene nummer: 076-599 56 00.

We kijken uit naar je reactie!

Ingeklapt

Solliciteren met een beperking

Solliciteren met een beperking? Hoe doe je dat?

In het artikel 'solliciteren met een beperking' staan tips om succesvol een sollicitatieproces te doorlopen

Wist je dat de gemeente Zundert ook open staat voor sollicitaties van mensen met een beperking? Kijk op deze webpagina voor de huidige vacatures. Of stuur een open sollicitatie naar gemeente@zundert.nl.

Ingeklapt