Waardevolle boom aanmelden

Heeft u een oude boom in uw omgeving of tuin staan en staat deze nog niet op de Groene Bomenkaart?
Dan kunt u deze aanmelden. Via het formulier waardevolle boom aanmelden kunt u de boom aanmelden. Na de melding nemen wij contact met u op.

Boom kappen zonder vergunning, buiten de bebouwde kom

  • De boom staat op een bebouwd perceel en heeft een doorsnede van 50 cm of kleiner. Dit is gemeten op 1.30 meter hoogte vanaf het maaiveld.
  • De boom staat op een bouwvlak en heeft een omtrek van 100 cm of kleiner. Dit is gemeten op 1.30 meter hoogte vanaf het maaiveld.
  • De boom staat op een onbebouwd perceel en heeft een omtrek van 32 cm of kleiner Dit is gemeten op 1.30 meter hoogte vanaf het maaiveld.
  • De boom staat niet op de Groene Bomenkaart.

In alle andere gevallen vraagt u een kapvergunning aan.
 

Geen vergunning nodig? U bent wel verplicht om een melding te doen!

Het vergunningsvrij kappen van een boom moet u wel melden via bomen@zundert.nl.

Boom kappen zonder vergunning, binnen de bebouwde kom

  • Alle bomen, behalve de bomen die voorkomen op de Groene Bomenkaart.
  • Als er ziek hout voorkomt in een houtopstand. Dit is een eenheid van bomen, struiken of ander groen.
  • Bij het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van regulier onderhoud.
  • Bij het periodiek knotten, snoeien of kandelaberen van vormbomen als cultuurmaatregel. Dit geldt voor de boomsoorten die hiervoor geschikt zijn.  
  • Bij dunning en regulier onderhoud.

In alle andere gevallen vraagt u een kapvergunning aan.
 

Geen vergunning nodig? U bent wel verplicht om een melding te doen!

Het vergunningsvrij kappen van een boom moet u wel melden via bomen@zundert.nl.

Kapvergunning aanvragen

Valt een boom niet onder bovenstaande uitzonderingen, dan moet u een vergunning aanvragen. Dit is een omgevingsvergunning, op onderdeel kappen. Een aanvraag dient u (als particulier) in bij het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u een DigID nodig. U kunt er ook voor kiezen om de kapvergunning voor u aan te laten vragen. Zorg dan voor een machtiging. Het is wel belangrijk dat namens de eigenaar van de boom een vergunning wordt aangevraagd.

Gevaar of spoed

Is er sprake van gevaar of spoed? Dan kan de burgemeester toestemming geven om een boom direct te vellen. Het maakt dan niet uit wat de locatie of de grootte is, of dat de boom op de Groene Bomenkaart staat.

Is er in uw situatie sprake van gevaar? Dan is het belangrijk om foto’s of film (op) te nemen. Zo kunt u op een later moment bewijzen dat er sprake was van gevaar of spoed.

Herplant

Na het kappen van een boom moet in sommige gevallen opnieuw beplant worden. Dit heet een herplantplicht. Het college bepaalt op welke wijze herplant plaats moet vinden.

Vragen?

Neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer is 076 599 56 00. Mailen kan ook naar bomen@zundert.nl. U bereikt ons van maandag tot en met donderdag tussen 8:00 en 17:00 uur. En op vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.