Asbest verwijderen

Ook in onze gemeente bevatten nog best veel gebouwen asbest. Als u asbest gaat bewerken, kunnen er kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Wilt u een gebouw of schuurtje slopen? Let dan goed op of er asbest aanwezig is. U mag dit onder bepaalde voorwaarden zelf verwijderen.

Deze voorwaarden vindt u op onze webpagina over asbest.

Aansluitingen nutsbedrijven

Aanvragen nutsvoorziening

Via de website van Mijn Aansluiting kunt u de aansluiting aanvragen. Het aanvraagproces wordt uitgebreid beschreven.

Voor een aanvraag heeft u (volgens de website van Mijn Aansluiting) de volgende gegevens nodig:

 • adresgegevens en gegevens van de contactpersonen;
 • de gewenste aansluitingen en de benodigde capaciteit van de aansluitingen;
 • een plattegrond van het pand waarop staat aangegeven waar de meter is/zal worden geplaatst;
 • de week waarin u de werkzaamheden bij voorkeur wilt laten uitvoeren.

Hiervoor is niet, zoals vaak gedacht wordt, op voorhand een huisnummer en postcode benodigd.

U heeft ook de mogelijkheid om op een kaart aan te geven waar uw pand zich bevindt of zal gaan bevinden. De website van Mijn Aansluiting gaat dan uit van de dichtstbijzijnde postcode. U dient zelf zo spoedig mogelijk een huisnummer aan te vragen bij bagbeheer@zundert.nl.

De gemeente zal uw aanvraag toetsen en indien mogelijk een huisnummerbesluit nemen. In het geval van nieuwbouw geeft de gemeente pas een huisnummer uit nadat de omgevingsvergunning verleend is. Deze werkwijze is wettelijk vastgelegd.

Enexis plaatst de meters in een WOZ-object (onroerend goed). De netbeheerders sluiten niets aan op huisnummers. Elke woning is voorzien van een EAN code. Deze code wordt aangemaakt door Enexis en is opgebouwd uit o.a. het WOZ-object en het meternummer. Met andere woorden het meternummer wordt gekoppeld aan het eigenaarsdeel (deze moet de aansluitcapaciteit ten slotte betalen). Deze code wordt geplaatst in een centraal register waar ieder nutsbedrijf zijn data plaatst. De nutsbedrijven kunnen hier de voor hun noodzakelijke info uithalen. Deze EAN codes worden gebruikt door de nutsbedrijven bij een aansluiting. De EAN codes zijn te vinden op op de website van het EAN Codeboek.

De leverancier (Essent, Oxxio, enz.) pakt deze EAN code op en koppelt er de NAW gegevens aan. Dit is het gebruikersdeel (deze betaalt de verbruikte stroom).

Kort samengevat: de netbeheerder heeft geen belang bij vernummeringen. Leveranciers wel.

Problemen met aansluitingen nutsvoorzieningen

Mocht u problemen ondervinden dan kunt u een bericht sturen aan info@synfra.nl.  

Kabel- of leidingwerkzaamheden

Ondergronds Zundert ligt vol met kabels en leidingen voor riolering, gas, water, elektriciteit en telecommunicatie. We moeten zorgvuldig omgaan met de beperkte ondergrondse ruimte en daarbij veel aandacht besteden aan de veiligheid.

Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina 'Kabel- of leidingwerkzaamheden'.

Riolering

Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater wordt gezuiverd, zodat het weer schoon de natuur in gaat. Voor een goed werkend riool zijn wij samen verantwoordelijk: de gemeente, maar ook u als inwoner. Storingen en verstoppingen in ons riool zijn ongewenst, daarom vindt u op deze pagina wat er allemaal wel en niet in het riool thuishoort. Maar ook wat u moet doen als er een storing aan drukriolering is.

Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina 'Riolering'.
 

Problemen met het riool in uw buurt

Mocht u problemen ondervinden dan kunt u kunt u telefonisch melden via (076) 599 56 00. 
Of maak een melding via Signalen.

Slopen

Als u een bouwwerk gaat slopen, heeft u een omgevingsvergunning of een sloopmelding nodig. Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina 'Slopen'.

Bomen kappen

Staat er een boom in de weg en wilt u deze kappen? Kijk dan eerst of u een kapvergunning nodig heeft. Voor kapvergunningen binnen de bebouwde kom gelden andere regels dan voor kapvergunningen hierbuiten.

Meer informatie leest u op onze webpagina 'Bomen kappen'.

Minimale indieningsvereisten voor eenvoudige bouwwerken

Als u een aanvraag indient voor eenvoudige bouwwerken - die niet monumentaal zijn - moet deze voldoen aan minimale indieningsvereisten. Als wij een volledige aanvraag met bijbehorende gegevens ontvangen, kunnen we de aanvraag goed en vlot toetsen. Ook zien we of er andere toestemmingen nodig zijn.

Het gaat om de volgende eenvoudige bouwwerken:

 

Aan- en uitbouwen (1-laags)

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Gevels bestaand en nieuw (schaal 1:100);
 • Doorsneden bestaand en nieuw (schaal 1:100);
 • Plattegronden bestaand en nieuw (schaal 1:100);
 • Gezichtsbepalende details (schaal 1:10);
 • Situatietekening bestaand en nieuw (maximale schaal 1:1000);
 • Indien verblijfsruimte van toepassing: ventilatievoorzieningen en isolatiewaarden van de vloeren, wanden en het dak (op tekening);
 • Constructieve tekeningen en berekeningen;
 • Kleuren- en materialenstaat.


Bijgebouwen, zonder een verblijfsruimte

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Gevels (schaal 1:100);
 • Doorsnede (schaal 1:100);
 • Plattegronden (schaal 1:100);
 • Gezichtsbepalende details (schaal 1:10);
 • Constructieve tekeningen en berekeningen;
 • Situatietekening bestaand en nieuw (maximale schaal 1:1000);
 • Kleuren- en materialenstaat.


Dakkapellen

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Gevels bestaand en nieuw (schaal 1:100);
 • Gezichtsbepalende details (schaal 1:10);
 • Kleuren- en materialenstaat (bv. een folder volstaat ook);
 • Isolatiewaarden (in overeenstemming met het Bouwbesluit) van de wanden en het dak vermelden op tekening.


Erfafscheidingen, zoals een schutting of een heg

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Aanzichttekeningen (schaal 1:100);
 • Situatie- of plattegrondtekeningen van de tuin (schaal 1:100);
 • Kleuren- en materialenstaat (bv. een folder volstaat ook).


Kozijnwijzigingen

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Geveltekeningen bestaand en nieuw (schaal 1:100);
 • Doorsnede (detail) van het kozijn in relatie tot de gevel (schaal 1:10);
 • Kleuren- en materialenstaat (bv. een folder volstaat ook).