Denk en doet u met ons mee?

Wilt u meedenken en meedoen met plannen van de gemeente? Dat kan via Samen Zundert. U kunt ook uw eigen plan delen en anderen vragen om mee te denken en mee te doen. Of zien wat anderen doen in uw buurt.

De gemeente Zundert daagt inwoners, ondernemers, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uit om mee te denken. Zo zorgen we voor een aantrekkelijke en veilige leefomgeving, voor nu en in de toekomst.

Op de pagina inwonersparticipatie vindt u informatie over onze ambassadeurs, de dorpsraden en het uitdaagrecht.

Heeft u een idee voor het buitengebied van Zundert?

Dan is de Zundert Floreert-werkwijze misschien iets voor u.

De Zundert Floreert-werkwijze is geschikt als u een initiatief heeft:

  • Dat meerwaarde heeft voor het bredere gebied, omdat het bijdraagt aan doelen als natuurherstel, leefbaarheid en klimaatbestendigheid.
  • Dat mogelijk maatwerk vraagt gezien de geldende regelgeving.
  • Waarbij u anderen – zoals dorpsraden, overheden of ondernemersverenigingen– nodig hebt voor de realisatie.

Wilt u meer weten:
Kijk dan op de website van Zundert floreert.
Of bekijk de folder van Zundert Floreert.