Word buddy!

Wil jij iets betekenen voor de vluchtelingen uit Oekraïne? Word buddy!
In onze gemeente verblijven vluchtelingen in gastgezinnen en in de gemeentelijke opvang (Laguitensebaan 45b, Rijsbergen). 

Een buddy is een vrijwilliger die een vluchteling helpt met verschillende aspecten van het nieuwe leven in Nederland. Het gaat om praktische zaken, maar ook op sociaal gebied kan een buddy veel betekenen.Wil jij iemand helpen? Een boodschap doen of helpen met vervoer? Of gewoon een wandeling maken? Meld je dan aan als buddy. Ga naar www.zundertvoorelkaar.nl en meld je aan.

Ingeklapt

Meld uw lokale initiatief

Veel inwoners en organisaties willen helpen en de Oekraïners steunen. Heeft u een idee om te helpen? Meld uw idee of vraag via gemeente@zundert.nl. Wij brengen waar mogelijk initiatiefnemers met elkaar in contact of verwijzen u door naar hulporganisaties.

Ingeklapt

Gemeentelijke opvanglocatie in Rijsbergen

De gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Laguitensebaan in Rijsbergen is sinds april 2022 open. In amper twee weken tijd zijn de 12 appartementen aan de Laguitensebaan in Rijsbergen gereed gemaakt voor de opvang van vluchtelingen. 
 

Dank jullie wel!

De inzamelingsactie voor spullen was een groot succes! Ook staken inwoners hun handen uit de mouwen om te klussen en te poetsen. Wij willen jullie ontzettend bedanken voor al jullie hulp en donaties. Daarnaast nog een speciale dank aan Stichting Marieke Fonds, tichting Schenk een Glimlach van familie Alhasan en Big Bazaar. En veel dank aan de bijdragen van bouwbedrijf John Havermans, Amarant, Van der Poel Elektro, Gommers, Wegenbouw 2000, Ansul Brandbeveiliging en Brandweer Midden en West Brabant.

Nog iedere dag zijn er inwoners die zich inzetten voor de Oekraiense vluchtelingen

Zowel in de gastgezinnen en op de Laguitensebaan. Van spullen inzamelen, het verzorgen van vervoer, helpen bij de inburgering, tot vertalingen verzorgen en de moestuin begeleiden. Heel veel dank! 

Ingeklapt

Opvang bij u thuis

Wilt u Oekraïense vluchtelingen een slaapplaats aanbieden? Op de website van VluchtelingenWerk vindt u hierover meer informatie en een verwijzing naar organisatie Takecarebnb. Deze organisatie brengt gastgezinnen en vluchtelingen met elkaar in contact.

Zodra Oekraïense vluchtelingen in Nederland zijn, moeten zij zich inschrijven in de basisregistratie van de gemeente. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. Bel voor een afspraak naar 076 - 599 56 00. 

Op www.zundert.nl/oekraine staat informatie voor vluchtelingen over het leefgeld, medische kosten, onderwijs etc. In zowel het Engels als het Oekraïens. 

Wilt u de opvang bij u thuis stoppen?

Neem dan contact op TakeCareBNB of Vluchtelingenwerk Nederland.

Verlaten de vluchtelingen onze gemeente of Nederland?

Neem dan contact op met de gemeente via 076 - 599 56 00 zodat dit kan worden bijgewerkt in de basisregistratie personen (BRP). 

Ingeklapt

Vragen over het verblijf van Oekraïners in Nederland

We krijgen verschillende vragen over het verblijf van Oekraïners in Nederland. Vragen over onderwijs, financiële ondersteuning, het registreren in een gemeente. Dit zijn vragen die in heel Nederland worden gesteld. Daarom werkt de landelijke overheid continue aan regelingen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u steeds de actuele informatie.  

 

Inschrijven in de gemeente

Zodra Oekraïense vluchtelingen in Nederland zijn, moeten zij zich inschrijven bij de gemeente waar ze verblijven. Deze registratie is bijvoorbeeld nodig voor het toekomstige leefgeld. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. Bel voor een afspraak naar 076 - 599 56 00.
 

RefugeeHelp.nl: het online startpunt voor vluchtelingen

De website RefugeeHelp.nl is het online startpunt voor vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. De website maakt vluchtelingen wegwijs in Nederland vanaf het moment dat ze hier aankomen. Zo vind je er informatie over huisvesting, gezondheid, onderwijs en werk. De website is beschikbaar in verschillende talen.
 

WhatsApp-hulplijn voor Oekraïners

Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, kunnen via een WhatsApp-hulplijn terecht bij het Rode Kruis. Daar worden zij zowel in het Engels als Oekraïens geholpen. App naar: 06-48 15 80 53.
 

Informatienummer Rode Kruis voor hulp vragen en bieden

Het Rode Kruis heeft een informatienummer: 070-44 55 888. Dit is de Nederlandstalige informatielijn voor inwoners die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting aanbieden of initiatieven hebben om vluchtelingen te helpen. Maar ook hoe ze een Oekraïense vluchteling in hun huis verder helpen.
 

Hebben Oekraiense vluchtelingen recht op leefgeld of een uitkering?

Oekraïense vluchtelingen hebben hier recht op. Op de website van de Rijksoverheid staat de actuele informatie.
 

Kunnen Oekraïense vluchtelingen medische hulp krijgen?

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen altijd medisch noodzakelijke zorg uit het basispakket. De manier waarop de kosten hiervan worden vergoed verschilt. Op de website van de Rijksoverheid staat de actuele informatie.
 

Mogen Oekraïense vluchtelingen hier werken?

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. Het is belangrijk dat Oekraiense vluchtelingen een 'bewijs van verblijf' krijgen bij de IND. Die status geeft hen bijvoorbeeld het recht om te mogen blijven werken in Nederland. Omdat onzeker is of Oekraiense vluchtelingen die dit willen en recht hebben op deze documenten ook voor 1 september van de IND krijgen, wordt deze overgangsregeling verlengd tot en met 31 oktober 2022. Op de website van de Rijksoverheid staat de actuele informatie.

Kunnen kinderen hier naar school?

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Hun verblijfsstatus doet er niet toe. Onder de groep Oekraïners zullen veel kinderen en jongeren zijn. Dit stelt het onderwijs landelijk voor een grote uitdaging. Weet dat gemeenten hun uiterste best doen om onderwijs te regelen. Maar houd er rekening mee het onderwijs niet vanaf dag één georganiseerd is.
 

Kan ik een vergoeding krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

Het is niet mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het Rijk heeft een pakket met financiële voorzieningen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op de website van de Rijksoverheid staat de actuele informatie.

Ingeklapt

Vragen over de mogelijke invloed op Nederland?

Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Ook op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant staat informatie over de mogelijke invloed op onze regio.

 

Is het verstandig om jodiumtabletten te slikken?

De situatie in Oekraïne geeft geen aanleiding om jodiumtabletten te slikken. Jodiumtabletten zijn in Nederland beschikbaar voor mensen jonger dan 40 jaar die dichtbij een kerncentrale wonen. In Zundert zijn in 2017 jodiumtabletten verstrekt aan alle inwoners tot 18 jaar. Dit komt, omdat Zundert op grote afstand ligt van een kerncentrale. Meer informatie over jodiumtabletten staat op de website van de Rijksoverheid.

Ingeklapt

Contactgegevens

Ons telefoonnummer is 076 599 56 00. Mailen kan ook naar gemeente@zundert.nl. U bereikt ons van maandag tot en met donderdag tussen 8:00 en 17:00 uur. En op vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur.

Wij waarderen alle steunbetuigingen en initiatieven van onze inwoners. Het is hartverwarmend. Graag geven wij u mee dat de ontwikkelingen zich in een razend tempo opvolgen. Daarom kunnen wij soms niet altijd direct een antwoord geven op uw vragen of initiatieven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Ingeklapt