Goede oriëntatie

Een goede oriëntatie op de markt, het kiezen van de juiste locatie en het regelen van de financiën zijn belangrijk. Daarnaast heeft een startend bedrijf te maken met regels, bijvoorbeeld de milieuwetgeving en bepalingen in bestemmingsplannen. Subsidies kunnen u financieel op weg helpen. Heeft u vragen over het starten van een onderneming, wilt u klankborden met een ondernemer, neemt dan contact op met het Ondernemersklankbord.

Locatie

De gemeente Zundert beschikt over zes bedrijventerreinen in Zundert en haar kernen. Ook is er een thematische bedrijventerrein voor de boomteelt (Business Centre Treeport).

Vestigen

U heeft een idee voor een (nieuw) bedrijfsgebouw, maar mag dit eigenlijk wel gerealiseerd worden? Hiervoor dient u rekening te houden met de bepalingen die zijn opgenomen in het bestemmingsplan en de welstandsnota. Bovendien dient u een omgevingsvergunning aan te vragen voor de realisatie van het gebouw.